Donderdag 8 maart 2007 - Nieuw ontwerp voor 't Spui Rhoon aan bewoners gepresenteerd

In december 2006 is de 2e versie van het stedebouwkundig plan voor wat we toen nog noemden het Ringelberg terrein met bewoners besproken. Dat plan werd door hen als te hoog, te massaal en met te veel water afgewezen.

Henry van Langeveld, bewoner van het gebied, vroeg toen of hij een plan mocht ontwerpen op basis van de door de raad gestelde kaders dat wel aan de wensen van de bewoners van Havendam en Dorpsdijk zou voldoen en ook door de ontwikkelaar gebouwd kan worden..

Ik heb daar direct ja op gezegd en met ondersteuning van onze mensen is er een mooi plan ontworpen dat vanavond aan de bewoners is gepresenteerd en dat door vrijwel iedereen erg positief is ontvangen. Er moeten nog wel een aantal zaken worden uitgewerkt voor wat betreft parkeren en verkeersontsluiting maar de verwachting is dat dit gaat lukken!

Burgerparticipatie op z'n best!. Het plan is ook financieel doorgerekend en zou volgens ontwikkelaar Geeve binnen budget kunnen worden gebouwd. Het bestaat uit ca. 50 eengezinswoningen waarvan de meeste de tuin aan het water grenst. Ook de tuinen van de woningen van de Havendam grenzen in dit plan aan het water.

Nu maar hopen dat de raad het ook een goed plan vind. In ieder geval was de bedenker van Honfleur aan de Maas Adrie Kweekel, die vanavond ook aanwezig was, erg enthousiast! Ik zal dan ook vragen dit initiatief zo snel mogelijk voor een carrousel te agenderen zodat het daar door bewoners aan de raad kan worden voorgesteld.

't Spui

Ondertussen werken we de nog overgebleven vragen uit, zodat we een haalbaar burgerinitiatief aan de raad kunnen presenteren.

Tevens is besloten niet meer over het Ringelbergterrein te spreken maar met de werknaam 't Spui aan de slag te gaan. Lijkt me een prima naam.

Ik vind het geweldig dat we dit met elkaar voor elkaar hebben gekregen en bedank de bewoners voor hun constructieve medewerking.

Woensdag 6 december 2006 - 2e studie Ringelbergterrein besproken met bewoners

Vanavond is tijdens een druk bezochte bijeenkomst de 2e studie van het Ringelbergterrein met de bewoners van het gebied besproken. Deze studie, gebaseerd op de kaderstelling van de gemeenteraad die daarbij Honfleur ( Normandie) aan de Oude Maas voor ogen heeft. Hoe dit eruit ziet maakt onderstaande foto duidelijk.

homfleur

Een centrum met veel water met daaromheen slanke woningbouw. Nadat de 1e studie door bewoners in julie massaal was afgewezen werd de 2e beter ontvangen.

2est

Foto: Winni de Bruin

De reacties varieerden nogal. Sommigen vinden dat ik helemaal niet heb geluisterd naar de opmerkingen die de vorige keer zijn gemaakt terwijl anderen vonden dat dit juist erg goed is gedaan.

Toch heb ik het gevoel dat we dichter bij elkaar komen. Probleem blijft dat het vele water door bewoners niet wordt gewenst. Als dit er niet zou zijn konden de woningen in het centrum van het gebied worden gebouwd, verder van de bestaande bebouwing aan de Havendam, is hun mening.

Ook de hoogte is en blijft altijd nog een lastig punt en we hebben dan ook afgesproken nog een 3e studie te maken waarin de wensen en opmerkingen zoveel mogelijk zijn verwerkt en die ook nog voldoet aan de kaderstelling van de raad.

Deze zal eind januari 2007 weer worden besproken. Wordt vervolgd dus!