Vrijdag 8 september 2006 - Raden van Albrandswaard en Barendrecht te gast bij OMMY

Vandaag zijn op uitnodiging van de Ontwikkeling Maatschappij Midden IJsselmonde de raden van beide in deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op informele wijze bijeen geweest. Het eerste deel van de middag is gebruikt om de raden te informeren over het reilen en zijlen van de OMMY. Gesproken is onder meer over de jaarrekening 2005, de begroting 2007 en de 2e kwartaalrapportage 2006.

Later is het gezelschap per bus op excursie gegaan. Er werd een bezoek gebracht aan de Rhoonsebaan in aanleg.

 

exc

En aan het in Carnisselande gelegen Vrijenburg.

exc2

Foto's: Dick Roelse

Mede door het mooie weer is dit uitje een groot succes geworden. Voor raadsleden is het vanwege hun drukke agenda vaak niet mogelijk  op deze locaties een kijkje te nemen.


We kunnen terugzien op een geslaagde dag!