Maandag 15 december 2008 - De laatste raadsvergadering als wethouders van Albrandswaard

Vanavond was het dan zover. De laatste raad na bijna 24 jaar aaneengesloten politieke actieviteiten voor mijn gemeente Albrandswaard.

Photobucket

Foto: Winni de Bruin - Gemeente Albrandswaard

Het wethoudersteam 2006 -2010 heeft de eindstreep niet mogen halen.  Jammer maar helaas.  De laatste onderwerpen die wij mochten verdedigen waren de WMO nota door Jan Backbier en ik heb nog een fel debat met de raad gevoerd over de vraag of wij als demissonair college nu wel of niet de aanbieding van  grond voor de sportschool in Portland van Arshak Dabaghian  hadden mogen doen.  Beide voorstellen zijn door de raad goedgekeurd.  Succes op de valreep!.

Harald Bergmann heeft ons toegesproken en ook wij hebben de gelegenheid gebruikt om ons zegje te doen. Mijn bijdrage vind u onder "lees verder".

Dinsdagavond treden de opvolgers aan. Ik wens hen veel succes en sterkte toe. 

Voorzitter, leden van de Raad, dames en heren.


Toen ik  in januari 1985, nu bijna 24 jaar geleden, werd geïnstalleerd als lid van de raad van de nieuwe gemeente Albrandswaard heb ik geen moment het idee gehad dat mijn politieke betrokkenheid bij mijn gemeente wel eens  24 jaar zou kunnen duren.

Een lange periode waarin veel is gebeurd en ook veel is veranderd.  Ik weet nog goed hoe overzichtelijk alles was. VVD, CDA en PvdA met alle 3 5 zetels.  En de Rhoonse wethouders gingen ook gewoon in Albrandswaard aan de slag.

Maar die overzichtelijkheid was schijn voorzitter en wel omdat deze raad een nieuwe gemeente ging besturen met twee kernen die eigenlijk liever helemaal niet samen waren gegaan en dan ook hopeloos verdeeld waren hoe de beide dorpen bij elkaar gebracht konden worden.

Voor mij als politieke nieuwkomer was dit het begin van een avontuur dat vanavond eindigt. Een avontuur dat ik met heel veel plezier ben aangegaan en waar ik geen moment spijt van heb gehad.

Over de vraag die het VVD bestuur mij in 1997 stelde of ik na de verkiezingen van ’98 mij beschikbaar wilde stellen als wethouder heb ik lang nagedacht. Waarom zou ik me als ondernemer  beschikbaar stellen voor het onzekere vak van wethouder. In het bedrijfsleven gelden geen riante terugkeerregelingen en is het als het niet goed gaat “eigen schuld, dikke bult”.

Toch heb ik ja gezegd en wel omdat ik het gevoel had iets te kunnen betekenen voor de inwoners van Albrandswaard als dagelijks bestuurder.  Er ging  nogal wat gebeuren in Albrandswaard.  De ontwikkeling van Portland stond bij voorbeeld nog in de kinderschoenen.

Ik kreeg in die eerste periode een echte VVD portefeuille. ontwikkeling en financiën en werd coördinerend portefeuillehouder VINEX.

Makkelijk was het niet maar ik heb wel ontzettend veel geleerd toen. Jammer vond ik het dat collega A3 Kweekel door zijn partij, toen de NAP, werd gedwongen af te treden. Volgens mij omdat hij een te liberaal beleid voerde als wethouder RO.  Samen met Bert Euser heb ik toen de rit afgemaakt.

Belangrijke mijlpaal in die eerste periode was de oprichting van de OMMY.  Ik kan mij niet voorstellen hoe de ontwikkeling van Portland gegaan zou zijn als dit samenwerkingsverband met Barendrecht er niet gekomen zou zijn.  Zeker is dat de vele miljoenen die nu door deze ontwikkeling zijn gegenereerd er niet zouden zijn.

Bijzonder was ook dat ik in 2000 en 2001 voor UNDP en  VNG International op een tweetal missies mocht naar Zambia.  Doel was kennisoverdracht aan raadsleden en ambtenaren in Chadisa en Petauke.  Ook hebben wij de  Zambianen in Albrandswaard ontvangen.  Een bijzondere ervaring die ik nooit zal vergeten.

Dank raad van Albrandswaard het heeft mijn leven veranderd.

De tweede periode was heel anders. Ondanks de plezierige samenwerking met de collega’s Erwin de Jong en Gerard Brussaard  zorgde de wet dualisering gemeentebestuur ervoor dat de rol van de wethouder erg veranderde.  

De raad ging nu de kaders stellen  en wij als wethouders voerden die uit.  Voor zowel college als raad was het aftasten hoe dit nu moest.  De onderlinge samenwerking werd anders.  Harder ook en soms had ik wel eens het gevoel:  dit gaat niet goed!. Ook communicatie werd een toverwoord een panacee voor alle problemen.  Maar wat mij het meest is bijgebleven is onze plotseling verslechterde financiële positie en de daarop volgende decimering van onze ambtelijke organisatie.  Dat heeft het vertrouwen tussen raad en college ernstig geschaad.  Mogelijk had die verharding daar ook mee te maken.

Grote projecten zoals Overhoeken III en Essendael maar ook  Portland moesten gedaan worden met  de maximale inzet van een minimale organisatie.  Maar dankzij de steun en nimmer aflatende inzet van onze mensen is het gelukt.  Zonder hun loyaliteit  was dit nooit mogelijk geweest.

Dank daarvoor medewerkers van Albrandswaard.

En dan de huidige periode voorzitter.  Voor wat de  discussies tijdens de collegevergaderingen betreft vond ik deze het meest interessant van allemaal. Alhoewel toen Bert en ik nog collega’s  waren konden we er ook wat van.  Vooral aan de verbale  krachtmetingen met Jan denk ik met plezier terug. We waren aan elkaar gewaagd en daar houd ik van.

Voorzitter of u het altijd zo leuk vond weet ik niet maar we kregen altijd voldoende ruimte om  onze argumenten uit te wisselen. Gerard  dacht dan vaak “het komt goed” en deed er verder het zwijgen toe.  Kortom ik kijk terug op een plezierige en respectvolle samenwerking met u en de collega’s en last but not least Hans Cats die ons altijd weer bij het onderwerp terugbracht.

Hans veel dank daarvoor . Ik zal het missen!

En dan nu het afscheid!  Gedwongen afscheid nemen is niet leuk. Het niet kunnen afmaken van wat zo dichtbij is valt zwaar.  Ik kan terugkijken op veel projecten die succesvol zijn of worden afgerond.  Ook had ik dat graag gedaan met het centrumplan Poortugaal  Dorp. Hierover hebben sommigen in  uw raad mij fel bekritiseerd. Naar mijn mening niet terecht. Ik heb erg veel energie in dit project gestoken, er echt aan gesleurd, maar ik moet erkennen dat het lijkt of er meer stappen achteruit dan vooruit zijn gezet.  
De onderhandelingen met Timeless over de vestiging van Aldi in hun pand  gaan de goede kant op en na een aantal gesprekken met het schoolbestuur over de overdracht van het stuk grond aan de Emmastraat is ook daar vooruitgang geboekt,  maar er valt met beiden nog een lange weg te gaan.  

Ik hoop dan ook dat mijn opvolger dit project met succes kan afronden.

Voorzitter ik ben aan het wethouderschap begonnen omdat ik  mij in dienst wilde stellen van onze inwoners om voor hen zaken te realiseren.  Ik heb me daarbij altijd kwetsbaar opgesteld.  De geschiedenis zal uitwijzen of ik daarin geslaagd ben.

Dan voorzitter heb ik nog een wens:

Politiek is niet voor bange mensen en ook niet voor mensen die niet tegen kritiek kunnen, maar een respectvolle  behandeling wordt ook door een wethouder erg gewaardeerd.  Raad behandel uw bestuurders zoals u zelf behandeld wilt worden. Helaas heb ik dat de laatste jaren op een aantal momenten gemist. En daarbij heb ook ik in de spiegel van van Wolfswinkel gekeken.

Ik wens dan ook dat mijn opvolgers in staat worden gesteld hun werk te doen met maar 1 doel voor ogen.  Het belang van de  inwoners van onze mooie gemeente en dat uw raad hen daarin zal steunen.

Er staan voor 2009 veel belangrijke zaken op uw agenda waar besluiten over genomen moeten worden. Ik wens u daarbij veel wijsheid en dank uw raad en met name de VVD fractie dat u mij in de gelegenheid hebt gesteld en het vertrouwen hebt gegeven om deze “mooie hondenbaan”  bijna 11 jaar te mogen uitoefenen.

Leden van de raad, Burgemeester en collega’s bedankt.  Het ga uw allen goed!

Reacties

There are many online video streaming apps where you can watch and download latest released movies and TV shows.

happy new year 2018 wishes

Today, it is a platform for both formal and informal conversations and media sharing gmail.com signup

Thank you with this web-page. I start reading your own article and I enjoy this. I share with my friendly not to mention the teen is rather completely happy. Carry on and submit, I bookmark your website and I return everyday. In order for you check out my web-site.

I wish, hence, that my successors have the capacity to carry out their employment in light of just a single objective. The significance of the occupants of our lovely town and your board will bolster them in it

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
8e3cc9
Onthoud mijn gegevens!