Maandag 15 december 2008 - De laatste raadsvergadering als wethouders van Albrandswaard

Vanavond was het dan zover. De laatste raad na bijna 24 jaar aaneengesloten politieke actieviteiten voor mijn gemeente Albrandswaard.

Photobucket

Foto: Winni de Bruin - Gemeente Albrandswaard

Het wethoudersteam 2006 -2010 heeft de eindstreep niet mogen halen.  Jammer maar helaas.  De laatste onderwerpen die wij mochten verdedigen waren de WMO nota door Jan Backbier en ik heb nog een fel debat met de raad gevoerd over de vraag of wij als demissonair college nu wel of niet de aanbieding van  grond voor de sportschool in Portland van Arshak Dabaghian  hadden mogen doen.  Beide voorstellen zijn door de raad goedgekeurd.  Succes op de valreep!.

Harald Bergmann heeft ons toegesproken en ook wij hebben de gelegenheid gebruikt om ons zegje te doen. Mijn bijdrage vind u onder "lees verder".

Dinsdagavond treden de opvolgers aan. Ik wens hen veel succes en sterkte toe. 

Lees verder...

Vrijdag 7 november 2008 - Nieuwe coalitie in Albrandswaard

Nadat gisteren ook de PvdA heeft ingestemd met deelname aan een coalite van VVD, PvdA en CDA is een einde gekomen aan een onzekere periode. Omdat nu alle partijen akkoord zijn gegaan met de nadrukkelijke voorwaarde van het CDA om aan deze samenwerking deel te nemen, te weten het vervangen van alle "oude" wethouders, kon deze tot stand worden gebracht.

Jammer want ik had de klus graag afgemaakt. Het is gewoon zuur als je geen veroorzaker van een crisis bent je er toch het slachtoffer van wordt. Maar zo zit de politiek vaak in elkaar!

Ook zijn de namen van de nieuwe "poppetjes" nu bekend. Voor de VVD is dat Vera Spruit, de PvdA schuift Raymond van Praag naar voren en namens het CDA zal Han van Toornburg aantreden.

Naar verwachting zal het nieuwe college na 15 december worden geinstalleerd.

Ik wens het nieuwe college veel succes, het wordt voor hen zeker een boeiende periode.

Vrijdag 31 oktober 2008 - Hoe gaat het met de (in)formatie??

Het is al weer bijna 4 weken geleden sinds dat de crisis binnen de Albrandswaardse coalitie van VVD, PvdA en NAP is ontstaan. Deze week bleek dat de beoogde nieuwe coalitie van EVA, PvdA en CDA er niet kan komen omdat de PvdA en VVD zich tegen de kandidaat wethouder van EVA - Bert Euser- hebben uitgesproken.

Roland Driece gaf daarop zijn informatieopdracht terug en de vergadering heeft Erwin de Jongh (CDA) opdracht gegeven onderzoek te doen naar een coalitie van VVD, PvdA en CDA.

Voorwaarde vooraf van het CDA is hierbij dat alle partijen een nieuwe wethouder zullen leveren. Hiermee zijn de onderhandelaars van deze partijen terug gegaan naar hun fracties.

Het ziet er dus naar uit dat ik niet terug zal komen in een nieuw college. Dat is uiteraard jammer maar ik heb me van het begin af aan op het standpunt gesteld dat ik het belangrijker vind dat de VVD aan het te vormen college deelneemt dan mijn persoonlijke rol daarbij.

Als de beoogde coalitie wordt gevormd zal de huidge fractievoorzitter Vera Spruit worden voorgedragen als wethouder. Een prima keuze die ik van harte ondersteun!

Mocht er echter een coalitie worden gevormd waarbij deze toch wat bijzondere voorwaarde vooraf niet speelt dan ben en blijf ik de wethouderskandidaat voor de VVD.

Vandaag hebben wij hierover het onderstaande persbericht uitgegeven

 

Lees verder...

Vrijdag 17 oktober 2008 - Nog geen witte rook bij informatiepoging Albrandswaard

De tweede ronde van in formatie in Albrandswaard is begonnen. Informateur Roland Driece is er niet in geslaagd een voorkeurscombinatie voor een coalitie te presenteren. Hij gaat weer in gesprek met alle partijen en hoopt hiervan begin november verslag te doen aan de raad van Albrandswaard.

De gemeente Albrandswaard gaf hierover het onderstaande persbericht uit.

Lees verder...