Vrijdag 23 maart 2007 - Landschapspark Buytenland van Rhoon

Enige weken geleden is door de provincie Zuid Holland in een bomvolle carrousel veel informatie gepresenteerd over het plan. Ook werd een filmpje vertoond waarin onze Albrandswaardse fotograaf Kor van Pelt een belangrijke rol speelt. Als u het filmpje wilt bekijken druk dan op onderstaande link.

http://www.zuid-holland.nl/index/maart2007_buytenland_hi.wmv

Woensdag 10 januari 2007 - Bezoek minister Winsemius en gedeputeerde van Heiningen aan Landschapspark een succes

Vanmorgen hebben minister Winsemius, gedeputeerde van Heiningen en burgemeester Harald Bergmann een drietal fruitbomen geplant in de boomgaard van Zorgboerderij Buytenhof van Rhoon.

Zoals verwacht grepen de boeren, die hun bedrijf binnen het Landschapspark uitoefenen, deze gelegenheid aan om hun protest te laten horen tegen de aanleg van dit park.

Daartoe waren vrijwel alle akkerbouwers uit het gebied met hun tractoren naar de Essendijk gekomen en vormden daar een lange rij.

trekkers

Voordat de bomen worden geplant bood Adjan Vos van landbouworganisatie LTO, en boer in het gebied, onder grote mediabelangstelling een petitie aan aan minister Winsemius en lichte deze uitgebreid toe.

ardjan

Daarna konden de bomen de grond in, samen met een groep kinderen van de Julianaschool uit Rhoon werd er door de minister hard gewerkt.

planten

Foto's: Dick Roelse

Ook werd vandaag de naam van het Landschapspark onthuld. Het heet nu Landschapspark het Buytenland. Een reden voor Marjan Warnaar van de stee het Buytenland van Rhoon om droog te constateren dat haar bedrijf sinds vandaag 650 ha. groot is.

Nog even samen met alle kinderen op de foto en dan maakt het gezelschap nog een rondrit door het gebied. De kinderen bleven nog op de Buytenhof want er moest nog gesnoeid worden.

gdeze

Foto: Dominicus

Na afloop werd op het Kasteel van Rhoon de folder Ruimte voor Groen - Perspectief op Ontwikkeling Landschapspark Buytenland door Erik van Heiningen aan de gemeenteraad van Albrandswaard aangeboden.

Het was een feestelijke dag met een kritische noot vandaag waar uit geleerd kan worden dat als je draagvlak zoekt voor je plannen je ook alle belanghebbenden uit moet nodigen voor een evenement als vandaag. "We willen met respect behandeld worden" zei een van de boeren en daar ben ik het erg mee eens. Provincie het is jullie project maar het zijn onze bewoners. Laat ze er dan ook bij horen!

Dinsdag 10 januari 2007 - Boeren boos over planten bomen door Minister Winsemius bij Buytenhof van Rhoon

Vanmorgen verscheen in het AD een artikel met als kop "Boeren boos over geniepige presentatie van park". Waar gaat het nu precies over?

 

Woensdag komen minister Winsemius en gedeputeerde van Heiningen naar Albrandswaard om 3 bomen te platen bij Zorgboerderij Buytenhof van Rhoon als symbolische start van de activiteiten rond het Landschapspark. Dit zullen zij samen met Burgemeester Bergmann en kinderen van de Julianaschool doen.

 

De boeren zijn daarvoor, evenals andere partijen die met het Landschapspark te maken hebben, niet uitgenodigd. En dat is jammer maar een keuze van de Provincie Zuid Holland. Zij willen daarom het planten onmogelijk maken.

 

Dat zou jammer zijn want het belang van de boeren is daar naar mijn mening niet mee gediend. Er is in de planvorming nog veel te doen en te beïnvloeden.

 

Het zou beter zijn als de boeren hun stem laten horen bij de minister. Winsemius kennende zet dat meer zoden aan de dijk. Ik ga er dan ook vanuit dat de boeren eieren voor hun geld kiezen en een gesprek met de minister verkiezen, waarvoor zij de gelegenheid krijgen, boven ordeverstoring.