Maandag 17 december 2007 - Verdeeldheid in Albrandswaardse coalitie

Tijdens de lange raadsvergadering van vandaag werd pijnlijk duidelijk dat er grote verschillen van inzicht zijn tussen VVD en PvdA en de fractie van de Nieuw Albrandswaardse Partij. De laatste sloot zich volledig aan bij het standpunt van EVA tijdens de behandeling van het plan Palsgraaf, een particulier initiatief van Jelle van der Maat van garagebedrijf Palsgraaf. Deze wil zijn garagebedrijf verplaatsen naar Overhoeken 3 en op de vrijkomende grond appartementen bouwen. Het probleem daarbij is dat het gemeentelijk monument 't Boerderijtje" aan de Werkersdijk hiervoor gesloopt moet worden.

raad

Foto: Sjors Ribeiro

Na lang beraad had ook de NAP toegezegd onder voorwaarden van een goede uitstraling van de nieuwbouw en een goede oplossing voor de gebruikers van 't Boerderijtje met de sloop in te stemmen.

Maar bij behandeling van het voorstel in de raad sloot deze coalitiepartij zich zonder inhoudelijke argumenten aan bij een amendement van EVA die het college met onuitvoerbare kaders probeerde op te zadelen.

Uiteindelijk dachten partijen de oplossing gevonden te hebben door dit amendement om te zetten een motie die het college opdroeg voor 1 maart een nieuw plan te ontwikkelen zonder sloop van 't Boerderijtje.

Een hele klus die samen met een begeleidingscommissie uit de raad in 8 weken geklaard moet worden. In zijn stemverklaring gaf NAP fractievoorzitter Richard Polder het college mee dat als het plan niet aan de verwachting voldoet zijn fractie niet langer steun zal geven aan deze coalitie.

De vraag is dan ook hoe lang blijft deze coalitie nog in stand??

 

Maandag 12 februari 2007 - Raad stemt in met Zorgvilla Rhoon

De raad heeft vanavond duidelijkheid verschaft aan de initiatiefnemers van de zorgvilla in Rhoon. Met de stemmen van de PvdA fractie en Bert Euser van EVA tegen werd het voorstel om in afwijking van de door de raad gestelde kaders het gebouw 2,5 meter verder in het water van het park te bouwen aangenomen.

Het oorspronkelijke door de raad gewenste plan kreeg geen goedkeuring van de Welstandscommissie. Het nu goedgekeurde plan heeft ook de instemming van omwonenden.

Een onderwerp dat op de politieke agenda van Albrandswaard inmiddels al jaren voorkwam is afgerond en Rhoon krijgt er een prima voorziening voor ouderen bij.

raad1202

Foto: Winni de Bruin

Bert Euser stemde tegen omdat hij van mening was dat er nu gebouwd wordt in het park zonder integrale visie op dat gebied en omdat er volgens hem veel meer geld uit de verkoop van de voormalige ambtswoning te halen is. Ook vond hij dat niet voldoende met omwonenden was gecommuniceerd over het plan. Hij noemde zijn besluit "een duivels dilemma" omdat hij wel voor de voorziening zorgvilla is. De PvdA fractie is altijd tegen het plan geweest.