Maandag 9 oktober 2006 - Geen initiatief voorstel NAP over Essendael

Op 12 juni 2006 beleefde de raad van Albrandswaard het eerste door de heer Jan Binder aangevraagde burgerinitiatiefvoorstel en wel over de bouw van appartementen in het toen net door de raad vastgestelde bestemmingsplan Essendael. De NAP bij monde van Richard Polder beloofde met een initiatief voorstel te komen om de in het plan vastgestelde hoogte van max 18 meter te wijzigen.

Vanavond werd duidelijk dat dit voorstel er niet komt en het inmiddels ook door de provincie Zuid Holland goedgekeurde plan kan worden gerealiseerd.

De heer Binder wees de raad erop dat het bestemmingsplan de mogelijkheid voor 4 torens van 1500 m2 bied. Dit zouden dan 4 gebouwen van b.v. 30 x 50 meter kunnen worden.

Ik heb de raad toegezegd nog eens precies op papier te zetten wat de formele mogelijkheden van het plan zijn, maar vooral nog eens benadrukt dat torens van deze omvang er absoluut niet zullen komen.

 

Woensdag 23 augustus 2006 - Essendael weer in het nieuws

Het AD Rotterdams Dagblad heeft j.l. vrijdag en gisteren weer volop aandacht geschonken aan het bestemmingsplan Essendael. Zoals bekend ligt dit ter goedkeuring voor bij GS die naar verwachting op 3 oktober een besluit zal nemen.

Wat is er aan de hand?

Lees verder...

Donderdag 10 augustus 2006 - Hoorzitting bij Provincie Zuid Holland over bestemmingsplan Essendael

Vandaag is de hoorzitting gehouden in Den Haag waar diegenen die bezwaren hebben ingediend tegen het, al door de gemeenteraad vastgestelde, bestemmingsplan Essendael deze voor leden van de Provinciale Planologische Commissie konden toelichten. Voor de gemeente waren daar plantoetser Dirk van der Reydt, Ad Kolijn en ik als portefeuillehouder aanwezig samen met de bekende maquette.

Belangrijkste bezwaren zijn de hoogte van de appartementen, die volgens het plan een goothoogte van 15 meter en een nokhoogte van 18 meter mogen hebben en een bezwaar van een manegebedrijf dat inbracht door de bouw van dit plan geen bestaansrecht meer te hebben.

maq

Foto: Gerard Brussaard

Lees verder...

Donderdag 15 juni 2006 - Weg dorps karakter; Ik voel me belazerd.

Met deze woorden van Thedie Binder opent de Maaspost op de voorpagina een artikel over de raadscarrousel van deze week. Jan Binder bewoner van de Essendijk in Rhoon heeft de primeur van de mogelijkheid door middel van een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de raad te krijgen.

Het gaat over het in februari van dit jaar vastgestelde bestemmingsplan Essendael. De hoogte binnen het plan is vastgesteld door de raad op 18 meter en is dan ook de maximale hoogte van de te bouwen appartementencomplexen.

Thedie Binder, broer van Jan, heeft per e-mail mensen opgeroepen dit initiatief te steunen. Er zijn minimaal 15 handtekeningen nodig voor een burgerinitiatief. Zijn argument was daarbij dat ik de bewoners tijdens de eerste bijeenkomst over dit plan beloofd zou hebben dat de appartementen makkelijk in het midden van het plan gebouwd konden worden. En ze daarmede maar wat op de mouw gespeld zou hebben.

Maar is dat nu ook zo?

Lees verder...