Woensdag 9 januari 2008 - Contact met ondernemers Albrandswaard versterkt

Vanmiddag heb ik samen met relatiebeheerder Wybe Zijlstra van de Kamer van Koophandel het structurele overleg met de ondernemers in Albrandswaard weer opgestart. Onderwerp van gesprek was de benchmark ondernemersklimaat die vorig jaar voor de gemeente door TSS Nipo is opgesteld. De uitkomst hiervan is in september in de caroussel besproken. Op zich zijn de Albrandswaardse ondernemers redelijk tevreden over hun relatie met de gemeente.

Toch waren er ook een aantal zaken waarvan men vindt dat het beter kan. Met name informatie en communicatie in het algemeen maar over de Centrumplannen en het Landschapspark in het bijzonder wordt als onvoldoende ervaren.

Daar gaan we dus wat aan doen!. Afgesproken is dat op de website van de gemeente onder een duidelijk herkenbare kop "Ondernemersnieuws" alle informatie en college en raadsbesluiten zal worden opgenomen. Verder zal deze informatie ook per e-mail aan de ondernemersverenigingen worden aangeboden die dan voor verdere distributie zorg zullen dragen.

Ik doe mijn best om deze informatie al vanaf volgende week beschikbaar te hebben. Over 3 maanden evalueren we het resultaat en zal een ander speerpunt onder de loupe worden genomen.

Dit zal de parkeersituatie in Overhoeken I en II zijn. De informatie zal ook op deze weblog te vinden zijn.

 

Maandag 22 mei 2006 - Sporthal Rhoon en startende ondernemers

Vanavond had ik de eer in mijn functie van wethouder Economische Zaken een bijeenkomst van startende ondernemers toe te spreken.

De Kamer van Koophandel Rotterdam heeft deze avond georganiseerd en met groot succes. Er waren ruim 130 jongere, maar ook oudere starters. Mensen die om velerlei redenen een onderneming willen beginnen. Uit ervaring kan ik zeggen dat het een hele klus is. Maar wel erg boeiend. Veel stands vanavond in de Sporthal van Rhoon. De Banken, Belastingdienst en CWI proberen allemaal een graantje mee te pikken van de groeiende economie. Ik wil in deze periode veel aandacht geven aan startende ondernemers. Zij moeten het doen, maar wij als overheid van Albrandswaard kunnen ze de helpende hand bieden. Wil je weten wat ik gezegd heb?

Lees verder...