Woensdag 4 juli 2007 - Conclusie B&W onderzoek Boomgaard Zuid - Geen nieuwbouw BonBon!

Na zorgvuldig onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden van nieuwbouw van kinderopvang BonBon heb ik het onderstaande verslag en aanbevelingen aan de Raad verzonden. Geen kinderopvang in de Boomgaard en tevens stel ik de raad voor het bestemmingsplan te wijzigen in groenvoorziening. Ik ga er vanuit dat de raad deze conclusie zal overnemen.

Nu duidelijk is dat de gedachte bestemming van de boerderij aan de Albrandswaardsedijk, een kinderboerderij voor het Deltazuikenhuis daar niet komt, ligt de weg voor BonBon daar open.

Voor de volledige tekst van de brief "lees verder"

Lees verder...

Maandag 21 mei 2007 - Discussie Boomgaard Zuid niet in raad op 31 mei 2007.

De raad van Albrandswaard zal op 31 mei nog geen besluit kunnen nemen of zij gebruik wenst te maken van de, in het bestemmingsplan opgenomen, mogelijkheid van vestiging van een maatschappelijke voorziening in de Boomgaard Zuid.

Reden is dat niet alle informatie die nodig is voor dit raadsvoorstel tijdig beschikbaar is. Mede naar aanleiding van de vragen en discussies op dit weblog over de aanwezigheid van kabels en leidingen in dit gebied, heb ik hiernaar een nader onderzoek ingesteld. De uitkomst hiervan wordt begin juni verwacht.

Vrijdag 11 mei 2007 - Kinderopvang BonBon in Boomgaard Zuid? (3)

In een reactie op de artikelen op deze weblog over de eventuele vestiging van kinderdagverblijf BonBon in de Boomgaard Zuid heeft de heer Edwin Moonen mij erop gewezen dat de het eerste deel van deze boomgaard (vanaf de Albrandswaardseweg) geen maatschappelijke maar een groenbestemming heeft. En dat is een juiste constatering! Wel kan de verkeersontsluiting via dit deel op de Albrandswaardseweg afgehandeld worden.

Alleen het middenstuk heeft een maatschappelijke bestemming. Dit is overigens wel juist in de stukken aan de raad opgenomen.

Het spijt mij dat deze onduidelijkheid is ontstaan en bedank dhr. Moonen voor zijn reactie zodat ik deze onduidelijkheid hierbij kan wegnemen.

Vrijdag 20 april 2007 - Kinderopvang BonBon naar Boomgaard Zuid in Poortugaal? (2).

Op mijn verslag van de carrousel van 19 maart j.l. waarin de vraag aan de gemeenteraad is voorgelegd of zij de vestiging van kinderopvang BonBon in de Boomgaard een goede zaak zou vinden zijn heel veel reacties binnen gekomen.

Hieruit blijkt zonneklaar dat de meeste mensen die hebben gereageerd de komst van BonBon niet willen. Ik begrijp deze reactie best want zij willen de Boomgaard houden zoals deze nu is.

Ook is mij duidelijk geworden dat er een misverstand bestaat over deze Boomgaard en haar bestemming. Die wil ik graag wegnemen met een korte opsomming van wat hieraan vooraf is gegaan.

Volgens het in 2000 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan kan er in de Boomgaard gebouwd worden. Woningen zijn daarbij uitgesloten, maar maatschappelijke voorzieningen als scholen en kinderopvang uitdrukkelijk niet.

Op basis van dit bestemmingsplan is het dus niet de vraag of er gebouwd kan worden want dat ligt vast. Wel wat er gebouwd kan worden.

Verder heeft de raad in 2003 het college in een raadsbesluit opdracht gegeven om nader te onderzoeken of de verplaatsing van o.a. kinderopvang naar deze lokatie mogelijk is. De resultaten hiervan zijn nu aan de raad voorgelegd.

Tot zover de besluiten die over dit onderwerp genomen zijn door de gemeenteraad.

Omdat ik weet dat de Boomgaard voor de bewoners van plan Zuid een belangrijke voorziening is heb ik de raad uit zorgvuldigheid opnieuw de vraag voorgelegd of zijn nog steeds van mening is dat haar eerdere besluiten moeten worden uitgevoerd.

Het is dus geen nieuw plan, maar uitvoering van eerder genomen besluiten.

Dat is besproken in de carrousel en de raad zal hierover opnieuw debateren en besluiten in een openbare vergadering op 31 mei a.s.

Het leek mij goed u hierover te informeren.

Donderdag 22 maart 2007 - Kinderopvang BonBon naar Boomgaard Zuid in Poortugaal?

Deze week heeft de gemeenteraad in de carrousel van maandag .j.l. zich gebogen over de vraag of een integrale verplaatsing van kinderopvang BonBon, vanuit diverse locaties in Albrandswaard naar de Boomgaard Zuid in Poortugaal, tot de mogelijkheden behoord.

Ik heb samen met de initiatiefnemers nagedacht over de vraag waar kinderopvang het best tot zijn recht zou komen? En de conclusie was: "In een groene omgeving" En die vind je in op deze plek. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk hier een maatschappelijke voorziening te vestigen. Onderstaand een overzicht van de hele boomgaard.

boomgaard zuid

In het midden ziet u de Boomgaard, deze loopt van zuid naar noord en is de afscheiding tussen de twee delen van plan Zuid.

Het deel wat gebruikt zou kunnen worden is het stuk gelegen aan de Albrandswaardseweg zoals op onderstaande foto. bgz1

Als de raad akkoord gaat met deze plek moet er nog veel gedaan worden. Allereerst in gesprek gaan met de bewoners van het gebied en samen met de initiatiefnemers kijken hoe deze boerderij ingepast kan worden op deze plek.

En zoals u ziet er blijft nog veel Boomgaard over. De raad heeft zich voorgenomen in mei hierover een besluit te nemen.