Woensdag 18 oktober 2006 - Aspis adders stand van zaken

addersDat de aanwezigheid van de slangen in ons bos bewoners op creatieve gedachten brengt blijkt uit bijgaande foto. Gisteren is er opnieuw een slang gevangen.

Door de weersverandering, met name daling van temperatuur, verwacht Serpo dat de kans nog meer exemplaren te vangen voor de winter klein. De slangen beginnen nu aan hun winterslaap en komen, indien nog steeds aanwezig, in het voorjaar weer te voorschijn.

Foto: Winni de Bruin

Maandag 16 oktober 2006 - Aspis adders in Bos Valckesteyn gevonden

Vandaag ben ik, als loco burgemeester, het grootste deel van de dag bezig geweest met de Aspis adders in het bos Valckesteyn. Alhoewel Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor dit bos heeft de gemeente uiteraard de taak om een aantal maatregelen te nemen en het publiek zo goed mogelijk te informeren over de situatie.

Wat is er nu precies aan de hand en wat voor maatregelen hebben wij genomen? Onderstaand de nieuwsbrief die hierover is opgesteld en huis aan huis wordt verspreid in het gebied dat grenst aan het bos.

Lees verder...