Maandag 8 december 2008 - De laatste loodjes!

Het is al weer even geleden dat ik iets heb gemeld op mijn log ondanks het feit dat het werk gewoon doorgaat! Vooral de laatste weken is het erg druk geweest. Demissionair zijn als wethouder betekent dan ook niet dat je geen werk meer hebt. Het tegendeel is waar omdat ik veel lopende zaken graag wil afwikkelen voor de laatste raadsvergadering op 15 december.

Ik zal daar deze week op de log verslag van doen en ook eens wat dieper op wat zaken ingaan. Een soort testament van bijna 11 jaar wethouderschap in Albrandswaard!


Er gebeurde veel in deze periode. Soms met een mooi resultaat en soms kwamen dingen moeizaam of niet van de grond.  Waarom het bij voorbeeld niet opschiet met de centrum ontwikkeling Poortugaal  leest u later deze week.

Reacties

I love significantly those web article! I read most of article is really useful. I find the content utilizing Yahoo search. Make out my web page is great that you. I work very much to article writer the following article. Back again be grateful to you and keep to compose! Best of luck!

Thanks for this particular website. I check out the article and I prefer this. I write about with my associates not to mention the guy is rather completely happy. If you want to have analyze my website:

ipl 2017 schedule

I haven't any word to welcome this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an awesome human..thanks for imparted this to us.

192.168.0.1 and 192.168.1.1 are the default IP addresses.IP addresses are internet protocol addresses that are provided to the devices like routers, printers etc

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
2e0a6b
Onthoud mijn gegevens!