Maandag 22 december 2008 - Bedankt allemaal!

De afgelopen week stond in het teken van afscheid nemen.

Woensdagavond een gezellige bijeenkomst met de leden van het dagelijks bestuur en de directie van de OMMY.  Het samenwerkingsorgaan van Albrandswaard en Barendrecht. Ik bewaar aan deze club, waarvan de oprichting in 2000 niet vanzelfsprekend was, warme herinneringen. Dank Frits en Bas voor jullie warme woorden.

Donderdagmiddag was voor het afscheid van de medewerkers. Zij hebben een geweldig feest verzorgd op de schaatsbaan van Rhoon on Ice.  Waarachtig nog geschaatst ook. Dank aan het organisatie commissie, maar natuurlijk aan iedereen die er was. Zelfs de kerstman had tijd gevonden om ons te bezoeken. Dank voor het mooie lied en de leuke cadeaus. Wat dacht je van deze "tochtstrip" ?

cartoon

Vrijdag heb ik genoten van de grote belangstelling die er voor ons was vanuit bewoners bedrijven en relaties binnen en buiten Albrandswaard.

Dank dat u allen bent gekomen en voor de vele attenties die wij mochten ontvangen. Het was hartverwarmend!

Dank aan allen voor de organisatie en speciaal aan de bodes. Daarom gingen we graag met hen op de foto.

bodes

Foto: Winni de Bruin

Iedereen hartelijk dank voor de plezierige samenwerking de afgelopen 11 jaar.  Het ga u allen goed.

Dit was mijn laatste log als wethouder van Albrandswaard.

Ik heb het met veel plezier gedaan en wens u en de uwen

 

Prettiige feestdagen en een voorspoedig 2009

 

Maandag 8 december 2008 - De laatste loodjes!

Het is al weer even geleden dat ik iets heb gemeld op mijn log ondanks het feit dat het werk gewoon doorgaat! Vooral de laatste weken is het erg druk geweest. Demissionair zijn als wethouder betekent dan ook niet dat je geen werk meer hebt. Het tegendeel is waar omdat ik veel lopende zaken graag wil afwikkelen voor de laatste raadsvergadering op 15 december.

Ik zal daar deze week op de log verslag van doen en ook eens wat dieper op wat zaken ingaan. Een soort testament van bijna 11 jaar wethouderschap in Albrandswaard!


Er gebeurde veel in deze periode. Soms met een mooi resultaat en soms kwamen dingen moeizaam of niet van de grond.  Waarom het bij voorbeeld niet opschiet met de centrum ontwikkeling Poortugaal  leest u later deze week.

Donderdag 16 oktober - Deel van weblog door webmaster gewist!

Misschien is het u al opgevallen alle bijdragen aan mijn weblog na 1 augustus zijn weg. Door een fout van de webmaster van www.blogse.nl is gisteren van alle gebruikers een groot deel van hun logs verwijderd. Er bleken ook geen backups gemaakt te zijn!.

Jammer maar helaas er is niets aan te doen maar vanaf vandaag pakken we de draad gewoon weer op.

Woensdag 30 juli 2008 - Vind u mijn weblog belangrijk?

Deze week las ik een bericht waarin werd gemeld dat een van de wethouders van Schiedam al sinds een jaar zijn weblog niet heeft bijgewerkt. Ook ik merk dat ik de laatste tijd minder tijd aan mijn log heb besteed dan in het verleden. Toch ben ik nog steeds van mening dat het een prima manier is om u te informeren over alles wat in mijn portefeuille gebeurt.

Maar vindt u dat ook? Voegt deze site voor u iets toe of zoekt u juist hele andere informatie.

Laat uw mening weten via de nieuwe poll op deze site of reageer met uw suggesties per mail.

Alvast bedankt en geniet van de zomer!

Dinsdag 18 maart 2008 - College leert werken volgens CiEP Kwaliteitssyteem

Vandaag hebben we de 2e trainingsdag gevolgd voor het organiseren van ons werk volgens het CiEP systeem. Dit laat zien hoe je door een betere structuur in je dagelijkse werkzaamheden aan te brengen je veel tijd kunt besparen.

De methode gaat uit van het principe "Doe Het Nu" waardoor je in principe altijd een leeg buro zult hebben aan het eind van de dag. Alles wat er die dag aan werk is bijgekomen is ook afgehandeld of in mijn geval uitgezet in de organisatie. Het geeft me veel meer inzicht in wat ik doe en zorgt er voor dat in principe alle e-mail op de dag wordt behandeld waarop het bericht is binnengekomen. Dit betekent niet dat u altijd de zelfde dag antwoord krijgt. Vaak moet hiervoor ook door anderen nog worden gewerkt. Maar als die ook met CiEP werken gaat het allemaal wel een stuk sneller.

Doel.?? Betere dienstverlening aan onze klanten. En dat bent u!. Ik werk nu twee weken met het systeem en ben erg enthousiast geworden. Ik heb veel meer tijd gekregen om de straat op te gaan en om deze weblog te schrijven.

Ik hoop u op straat tegen te komen! 

Vrijdag 7 maart - BAR gemeenten presenteren mogelijk Park van Maas en Waal aan gedeputeerde van Heijningen

Ieder jaar brengt de gebiedsgedeputeerde van onze provincie een bezoek aan de gemeenten waarvoor hij verantwoordelijk is. Het gaat er bij dat bezoek vooral om met elkaar over de rollen die provincie en gemeenten spelen te spreken.

Dit jaar is voor het eerst op ons initiatief een bezoek georganiseerd aan de samenwerkende BAR gemeenten. Voor hen die het nog niet weten zijn dat Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Afgesproken werd dat vanuit iedere gemeente 1 bestuurder een presentatie geeft over een gezamenlijk onderwerp. Ik had de eer dat voor Albrandswaard te mogen doen en wel over het Park van Maas en Waal.

park

Lees verder...

Dinsdag 8 januari 2008 - ANBO Albrandswaard geeft nieuwjaarsreceptie

Vanmiddag was ons college aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de ANBO in de Brinkhoeve in Poortugaal. Dit is ieder jaar weer een prima gelegenheid om veel mensen tegeliijk een voorspoedig nieuwjaar te wensen en om een praatje te maken. De speech van voorzitter Anja Latenstein hebben we helaas gemist maar zij heeft ongetwijfeld mooie woorden gesproken.

anbo

Het was een gezellige middag in de Brinkhoeve. Nu op naar de volgende receptie in Ahoy bij de Rabobank Rotterdam.

Dinsdag 1 januari 2008 - Gelukkig en Voorspoedig 2008

nj Graag wens ik u allen een gelukkig en vooral geziond 2008 toe. Een jaar waarin veel gaat gebeuren. De sloop van het voormalig Gemeentehuis in Rhoon en de start van de bouw daar zal de komende dagen als "aftrap" gelden.

Ik zal ook dit jaar weer regelmatig schrijven op dit weblog over alle projecten en onderwerpen die ik in portefeuille heb en hoop dat u ze met plezier zult lezen.

Een fijn jaar toegewenst!

Dinsdag 25 december 2007 - Prettige Kerstdagen

Wat hebben we de laatste dagen kunnen genieten van de (korte) winter. Dat leverde zaterdag fantastische foto's op. Van een daarvan heb ik een kerstgroet gemaakt die ik graag hier plaats. Ik wens iedereen fijne dagen!

kerst

Donderdag 8 november 2007 - Begroting Albrandswaard 2008 - 2011 vastgesteld

In een ontspannen sfeer zijn vanavond de debatten gevoerd over de begroting 2008 - 2011 tussen de raad en het college en de verschillende fracties onderling.

Er zijn in totaal slechts 2 moties ingediend. CU/SGP voorman Johan van Wolfswinkel vroeg het college een tweetal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) aan te stellen. Burgemeester Bergmann zegde namens het college toe in het 1e kwartaal 2008 met een integraal voorstel te komen.

Lees verder...

Maandag 5 november 2007 - Algemene Beschouwingen in Albrandswaard

Vanvond heeft de raad van Albrandswaard het eerste deel van de Algemene Beschouwingen gehouden. Daarbij viel wat mij betreft de positief kritische toon ervan op. Met name was er waardering voor het "broze" herstel van onze financiele positie en het minder stijgen van de gemeentelijke lasten dan verwacht.

Voor mijn portefeuille waren er vragen over de stagnatie van de ontwikkeling van Poortugaal Dorp en de stand van zaken rond het zwembad.

Het gaf mij de gelegenheid rond beide onderwerpen de stand van zaken door te nemen. In Poortugaal spelen twee onderwerpen een belangrijke rol waarom we niet verder kunnen. Dat zijn de rechtzaak die het bestuur van de voormalige school de Wegwijzer heeft aangespannen over wie eigenaar van de grond is en de ontwikkeling van de 2e (prijsvechter) supermarkt. Hoe het eerste afloopt bepaalt de rechter. Maar niemand weet wanneer! Voor de supermarkt lijkt een oplossing op korte termijn in zicht!

Zwemmen in Albrandswaard blijft in de toekomst mogelijk. Naar mijn mening maakt het binnenbad de meeste kans om open te blijven maar de Sportstichting is samen met zwemverenigingen in onze regio ook hard aan het werk om het buitenbad weer te openen. An het einde van deze maand moet hierover duidelijkheid zijn.

Donderdagavond wordt het debat voortgezet met een debat tussen partijen onderling en over de antwoorden van het college. De veragdering begint om 20.00 uur.

Woensdag 10 oktober 2007 - CdK Jan Franssen op bezoek

Vandaag heeft de Commissaris van de Koningin een werkbezoek gebracht aan Albrandswaard. Wat daarbij altijd weer opvalt dat hij zich erg goed voorbereid en alles weet van de mensen die hij gaat ontmoeten.

Uitgebreid en ontspannen hebben we gesproken over de vele projecten die in onze gemeente spelen. Ook was er tijd ingeruimd voor gesprekken met raadsleden en vertegenwoordigers van wat we zo mooi het maatschappelijk middenveld noemen.

Uiteraard was het landschapspark Buijtenland een "hot" item en Thedy Binder maakte dan ook van de gelegenheid gebruik de commissaris een petitie aan te bieden en het verzoek dezbij minister Verburg onder de aandacht te brengen.

cdk

Foto: Dick Roelse

De commissaris was duidelijk. De Planologische Kern Beslissing die is vastgesteld door het Kabinet is gelijk aan een wet. De Allbrandswaardse Variant is daar voor een belangrijk deel in opgenomen en er is weinig dat hij kan doen bij de minister om de PKB te veranderen.

Jan Franssen gaf aan een bijzondere band te hebben met onze gemeente omdat hij als Kamerlid aan de wieg er van heeft gestaan bij de vaststelling van de herindelingswet in 1984.

Donderdag 4 oktober 2007 - Raad van Albrandswaard stemt voor invoering digitale televisie

Eindelijk is het dan zover. Digitale TV via de kabel van Albrandswaard is mogelijk!. Maandag j.l. stemde de gemeenteraad voor invoering via het glasvezelnet van Albrandswaard. Vanzelfsprekend blijft het anologe aanbod van TV en Radiozenders bestaan en wordt dit zelfs met 3 zenders uitgebreid t.w. RAI Uno, TRT Int en TVE Int.

Het digitale aanbod bestaat uit 87 TV kanalen en 20 voor de radio. Uiteraard is het ook mogelijk om een abonnement op Film1 en Sport1 te nemen.

Om u aan te melden is een speciaal website in het leven geroepen en u kunt mailen naar caidigitaal@albrandswaard.nl . Voor meer informatie over tarieven en beschikbaarheid gaat u naar Cai Albrandswaard.

Ook de site van de Programmaraad geeft veel informatie over de Cai Albrandswaard.

Veel plezier met Alles Digitaal

Zaterdag 15 september 2007 - Historische Landbouwdag

Vandaag is onder prima weersomstandigheden de jaarlijkse landbouwdag in Rhoon gehouden. Het was erg druk en veel te beleven aan de Essendijk in Rhoon. De kinderen op onderstaande foto leren hoe een koe gemolken wordt. Iets wat ook in Rhoon helaas steeds minder vaak voorkomt.

melken

 Foto: Dick Roelse

Maandag 2 juli 2007 - Gaan we weer verder?

Het is al weer even geleden sinds ik een item voor deze weblog heb geschreven. Dat had verschillende oorzaken. Ik ben een aantal weken ziek geweest en voelde me niet echt gemotiveerd om te schrijven. Maar misschien is de belangrijkste reden wel dat ik het gevoel heb gekregen dat mijn weblog steeds vaker werd gebruikt als een plaats om eens "lekker los te gaan". Nu vind ik het geweldig om veel reacties te krijgen om mijn stukjes dat zult u begrijpen maar de aard ervan rond de discussie over de Boomgaard Zuid gaven me het gevoel het doel voorbij te schieten.

Wat ik met deze blog beoog is te melden waar ik als wethouder mee bezig ben. Dat doe ik open en eerlijk zonder dubbele agenda of wat dan ook. Ik wil zo dicht mogelijk bij u de bewoners van Albrandswaard staan en op een respectvolle wijze met u communiceren.

Als u dat zinvol blijft vinden doe ik dat graag. Laat het me weten door de poll in te vullen dan kan ook iederen de stand van zaken volgen.

Vrijdag 4 mei 2007 - Herdenking gevallenen in Poortugaal

Vanavond heb ik als loco burgemeester de gemeente vertegenwoordigd tijdens de plechtigheid waarbij de gevallenen van de 2e wereldoorlog in Nederland en Indie, maar ook die in latere conflicten waarbij Nederland een rol heeft gespeeld, werden herdacht.

Ik heb daarbij een toespraak gehouden en heb samen met de Poortugaalse verzetstrijder de heer Leen Bos een krans gelegd bij het monument achter de Hervormde Kerk. Kinderen van groep 8 van basisschool de Parel uit Poortugaal hebben zelf geschreven gedichten voorgelezen.

Ik vind het altijd weer bijzonder dat ik hier aan mee mag werken want Vrijheid maak je met elkaar.

Onderstaand de tekst van de toespraak.

Lees verder...

Woensdag 2 mei 2007 - CD Musical Rolf gepresenteerd aan Gemeente Albrandswaard

rolf

Vanmiddag hebben Ruud de Jong en zijn cast op het Gemeentehuis een voorproefje laten zien en de CD aangeboden met de muziek van de Musical Rolf die van 5 t/m 9 juni a.s. in de Sporthal van Rhoon zal worden opgevoerd.

We schrijven het jaar des Heren 1199 de periode van de kruistochten! De Lage Landen worden regelmatig geteisterd door rovende benden en ook op ons eiland IJsselmonde staat de geschiedenis niet stil! Het jonge zwervertje Rolf probeert aan de kost te komen door als knechtje te werken bij boeren en herbergiers. Hij raakt verstrikt in een avontuur met een ridder uit Zeeland (Biggo van Duiveland) en een griendwerker uit het gebied onder Pendrecht.

De cast bestaat voor het grootste deel uit Albrandswaardse jongeren en volwassenen en het beloofd een groot spektakel te worden in de Sporthal.

rolf

Foto: Dominicus

Meer informatie vind je op www.musicalrolf.nl

Vrijdag 27 april 2007 - Vijf Albrandswaarders koninklijk onderscheiden

Vanmorgen heeft Burgemeester Harald Bergmann, onder grote publieke belangstelling, vier Albrandsdwaarders een koninklijke onderscheiding mogen opspelden. Het heeft Hare Majesteit behaagt, zoals de burgemeester het in zijn toespraak plechtig aangaf, aan de heren Piet Joppe, Ton Broos, Isaac Konings en Jan Mons, vanwege het vele vrijwilligerswerkdat zij in de loop der jaren in Albrandswaard hebben verricht, te benoemen tot "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

lintjes

Foto: Sjors Rebeiro Edison

Tevens is Dr. Geert Cohen Stuart, voormalig hervormd predikant in Poortugaal, benoemd tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau"

Wegens verblijf in Israel zal dhr. Cohen Stuart op een later tijdstip de onderscheiding ontvangen. Burgemeester Bergmann heeft de ridder vanmorgen vroeg telefonisch op de hoogte gesteld en uiteraard gefeliciteerd met zijn lintje.

Heeft u iemand waarvan u vind dat hij of zij in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding neem dan contact op met Bianca Jongerius van de Gemeente Albrandswaard.

Woensdag 18 april - de "Landgraaf" feestelijk heropend

Vanmiddag hebben Arie Vermaas, voorzitter van de woningbouw - vereniging Poortugaal, en burgemeester Harald Bergmann het geheel vernieuwde appartementen conplex aan de de Landjonker heropend. Dit gebeurde door het omdraaien van een sleutel waardoor de nieuwe hal werd ontsloten.

landgraaf

Even later onthulde het duo de naam van het complex.

landgraaf

Foto's: Dick Roelse

Het complex is in 1993 opgeleverd met een open hal. Deze bleek vandalismegevoelig en is daarom nu afgesloten. Verder is het complex van een nieuwe lift voorzien. De bewoners spraken hun dank uit voor de prima wijze waarop deze verbouwing, in de winter, is uitgevoerd.

De appartementen, bedoeld voor senioren in Albrandswaard, kunnen nu weer jaren mee!

Donderdag 12 april 2007 - A3 Kweekel en Willem van Eck zijn getrouwd!

Vanmorgen zijn EVA raadslid A3 Kweekel en Willem van Eck door BABS Winni de Bruin met elkaar in de echt verbonden. Het was een sobere plechtigheid waarvan slechts enkele vrienden van het paar getuigen waren.

A3 Kweekel is al jaren voorvechter van een kanoroute door onze gemeente. Voor Winni aanleiding om hem bij deze plechtigheid symbolisch een kano kado te doen. Dat dit in goede aarde is gevallen blijkt uit de foto.

a3

Foto: Gemeente Albrandswaard

A3 en Willem van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!

Dinsdag 10 april 2007 - EHBO cursisten ontvangen diploma

Vanavond mocht ik op verzoek van het bestuur van de EHBO vereniging in Rhoon, samen met de dhr. Reehorst, aan een 8 tal basiscursisten het EHBO diploma uitreiken e het daarbij behorende insigne opspelden. In zijn toespraak gaf de bijna 90 jarige heer Reehorst aan dat het steeds moeilijker wordt om mensen te interesseren voor de EHBO opleiding. Je bent er niet met een basiscursus. Om de kennis up to date te houden moeten er ook regelmatig vervolgcursussen worden gevolgd.

reehorst

Foto: Dick Roelse 

EHBO'rs doen goed werk bij allerlei evenementen, zoals bij voorbeeld de Rotterdam Marathon van aanstaande zondag. Ik wens alle cursisten veel succes met hun vervolgopleiding.

Vrijdag 31 maart 2007 - Kennismakingsmiddag voor BAR raden in Poortugaal

Vandaag hebben de raden van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op informele wijze met elkaar kennis gemaakt in de Oranjerie in Poortugaal. Doel van deze middag was om aan elkaar te "snuffelen" en zo uit te vinden of er een basis is om tot een nauwere samenwerking tussen deze gemeenten te komen. Met Barendrecht werkt Albrandswaard als samen voor de ontwikkeling van Portland en Carnisselande (de OMMY). Met Ridderkerk gebeurt dit met de Sociale dienst.

De Albrandswaardse raadsleden hadden moeite met het opgestelde programma dat naar hun mening niet meer vrijblijvend was. Dat is ook duidelijk vanmiddag aan de initiatiefnemers, de burgemeesters, overgebracht.

Toch werd met elkaar van gedachten gewisseld over de vele mogelijkheden van samenwerking. Of en hoe die er moet komen kan aan de uitkomst van deze discussie verder worden uitgewerkt.

bar

Foto: Dick Roelse

De vraag is naar mijn mening niet of we met elkaar moeten samenwerken maar vooral hoe we dat doen. Iedere gemeente vanuit zijn eigen invalshoek. Doel is uiteraard een betere dienstverlening aan onze inwoners.

Dinsdag 20 maart 2007 - College bezoekt nieuwbouw Komforta en Hooge Werf

In Albrandswaard wordt momenteel druk gebouwd voor senioren en mensen die een verzorgingstehuis nodig hebben. Komforta in Portland en de Hooge Werf in Poortugaal. Beide gebouwen zullen eind april worden opgeleverd.

Komforta biedt is een complex met 98 huurappartementen voor senioren die, indien daar behoefte aan is, ook zorg kunnen inkopen. Momenteel zijn er nog voldoende appartementen te huur.

komforta

De bewoners van de Hooge Werf zullen, als alles goed blijft gaan, voor Koninginnedag weer terug verhuizen van Rotterdam Zuid naar Poortugaal.

Het nieuwe huis ziet er schitterend uit, maar ik denk wel dat  de bewoners zullen moeten wennen aan de grote kamers. Er is verzorging mogelijk voor zowel gezonde bejaarden als voor mensen die verpleging nodig hebben.

hooge werf

Het huis ademt rust, ruimte en licht uit en is zeker een versterking van onze voorzieningen voor ouderen. Ik werd erg getroffen door het uitzicht door 1 van de lichtkoepels in de hal en dat beeld wil ik u niet onthouden.koepel

Foto's: Dick Roelse

Zaterdag 3 maart 2007 - Koffiekunst exposeert in kantine RWA

Vanmiddag heb ik de expositie Koffiekunst bezocht. Een aantal Albrandswaarders die ooit hun opleiding hebben gehad bij de Poortugaalse schilder en tekenaar Lou Becker zijn na zijn overlijden als groep verder gegaan.

Iedere dinsdag komen zij bij elkaar in de kantine van korfbalvereniging RWA aan het Rooimanspad in Poortugaal.

koffie

 Foto: Dick Roelse 

Ik werd rondgeleid door Annemarie van Wolfswinkel en vond de expositie zeer de moeite waard . Het is diuidelijk dat er veel talent in Albrandswaard aanwezig is maar bovenal dat mensen veel plezier beleven in het gezamelijk creatief bezig zijn.

Woensdag 28 februari 2007 - De heer Oosthoek uit Rhoon 90 jaar

Vanmiddag ben ik op verjaardagbezoek geweest bij dhr. Oosthoek uit Rhoon. Niks bijzonders zult u zeggen, er worden tegenwoordig veel mensen 90 jaar. Toch was het bezoek deze keer bijzonder want dhr. Oosthoek is zijn hele leven al doofstom.

Hij heeft vanaf zijn geboorte 83 jaar op de boerderij van de familie op de hoek van de Rijsdijk en de Oudeweg gewoond, samen met zijn broers. Deze zijn allemaal overleden en nu woont hij alweer 7 jaar in goede gezondheid in de Klepperwei.

Doofstom wil in het geval van dhr. Oosthoek zeker niet zeggen dat er geen communicatie mogelijk is want hij maakte erg duidelijk blij te zijn met de bloemen die ik voor deze bijzondere dag namens het gemeentebestuur had meegebracht.

oosthoek

Foto: Dick Roelse

Het is fijn dat ook mensen met een beperking samen met anderen in de Klepperwei wonen. Hij kon 7 jaar geleden ook naar een speciaal bejaardenhuis voor doofstommen in Apeldoorn. Maar daar was hij resoluut in. Ik heb vanaf mijn geboorte in Rhoon gewoond en daar blijf ik tot mijn dood.

Meneer Oosthoek nogmaals van harte gefeliciteerd en nog veel gezonde jaren toegewenst!

Dinsdag 20 februari 2007 - Waterschap kapt tientallen bomen zonder informeren gemeente

Het Waterschap Hollandse Delta heeft zonder informatie naar de gemeente Albrandswaard en haar inwoners ruim 100 majestueuze bomen gekapt aan de Rijsdijk en Rhoonsedijk in Rhoon. Wij zijn als college van Albrandswaard hierover zeer verontwaardigd.

Wij worden de laatste dagen overstelpt met reacties van geschokte en verontruste inwoners, allen met de vraag: “Waarom zijn deze bomen, die het gezicht van de dijken vormen, in vredesnaam gekapt?”

De bomen stonden in het dijkengebied, waar het Waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk is voor onderhoud en groen. Wij als college van Albrandswaard zijn echter van mening dat dit het Waterschap niet ontslaat van haar informatieplicht richting de gemeente en haar inwoners.

Mijn collega Gerard Brussaard:

“De slag is groot als je op een kwade dag ziet dat ruim 100 grote bomen zijn gekapt. Jammer genoeg is de kap niet meer ongedaan te maken, kleine pleister op de wonde is dat het Waterschap een aantal bomen op de Rijsdijk en Rhoonsedijk gaat herplanten. Er is namelijk vergunning aangevraagd voor 57 nieuwe bomen op de Rijsdijk en 17 op de Rhoonsedijk. We proberen op dit moment bij het Waterschap te achterhalen wat de reden van de kap is geweest. En uiteraard hebben we ons ongenoegen geuit over het geheel ontbreken van informatie richting gemeente en haar inwoners. Dit mag in de toekomst echt niet meer voorkomen!

Zondag 18 februari 2007 - Het ene rood is het andere nog niet

Vanmorgen heb ik ter voorbereiding van de Rotterdam Marathon en de Roparun voor het team Gemeente Albrandswaard een trainingsloop van ruim 20 km gemaakt. Heerlijk op zondagmorgen door de mooie omgeving van onze dorpen.

Ik heb vandaag gekozen om over de Rhoonse Baan naar Portland en via de Rhoonse Grienden weer terug naar huis te lopen. Het fijne van hardlopen is je hoofd lekker leeg maken en genieten van de dingen die je onderweg tegen komt.

Op de Rhoonse Baan kwam weer dat leuke moment van de opening op 22 december 2006 naar boven. Samen met Bas Nootenboom in onze geleende knalrode Ferrari een half uur genieten van geweldige auto.

Toen ik bij het Deltaziekenhuis de Schroeder van der Kolklaan opliep zag ik een knalrode Jaguar die lichtsignalen gaf om mijn aandacht te trekken. Het was raadslid Bert Euser, de man die zich zo druk maakte over onze Rode Bolide...

jag"Wat moet hij een gelukkig mens zijn": dacht ik, en een gevoel van jaloezie overviel me, als je iedere dag in zo'n knalrode auto mag rijden!

 

Thuis aangekomen vond ik in mijn mailbox een bericht met dagboekfragmenten van Bert met als titel "2006 Het jaar van de knalrode Ferrari".

Ik weet het nu zeker. Toeval bestaat niet!

Maar wat heb ik lekker gelopen.

 

Donderdag 8 februari 2007 - Samen naar leergang bij Bestuursacademie

Vandaag was de eerste dag van een driedelige leergang "De wethouder in actie". Een training waar wethouders vaardigheden worden geleerd waarvan in de praktijk van alle dag volop gebruik kan worden gemaakt. Ik vond het leukste van deze dag om ervaringen met collega's uit het hele land uit te wisselen.

Wij hebben als team op deze leergang ingeschreven en dat was leerzaam voor ons maar ook voor de anderen.

We spraken over trends in het openbaar bestuur en de interactie tussen wethouders en de raad. Hoe ga je om met kaderstelling en hoe kunnen wethouder en raad elkaar ondersteunen? Maar ook hoe om te gaan met conflicten want ook die komen in iedere gemeente voor.

wia

Foto: Dick Roelse

Maar het belangrijkste daarbij is toch de communicatie met je klanten. De inwoners van je gemeente!

In maart en april het vervolg waarin o.a. burgerparticipatie aan de orde zal komen. Wordt vervolgd!

Woensdag 3 januari 2007 - De Rabobank 6 daagse van Rotterdam van Start

Vandaag was ik als voorziitter van de afdeling Hoogvliet-Poortugaal samen met collega Gerard Brussaard aan wezig op de nieuwjaarsreceptie bij Rabobank Rotterdam die tevens de start van de wielerzesdaagse inluidde.

Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we genoten van het wielerspectakel op de baan. Een kompliment aan Rabobank Rotterdam voor de perfecte organisatie. We hebben genoten, vooral van de races achter de derny's waar Joop Zijlaart een aantal schitterende (winnende) races reed !

rabo

 Foto: Dick Roelse

Dinsdag 2 januari 2007 - Geslaagde nieuwjaarsreceptie in Poortugaal

Het was een gezellige drukte vanavond in het Gemeentehuis van Albrandswaard. Veel vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en burgers gaven akte de presence op onze nieuwjaarsreceptie.. Burgemeester Harald Bergmann blikte terug en vooruit in zijn toespraak.

nj07

Foto: Sjors Ribeiro

Lees verder voor de integrale tekst van de nieuwjaarstoespraak...

 

Lees verder...

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Albrandswaard op 2 januari 2007.

De Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Albrandswaard wordt dit jaar op 2 januari van 19.30 - 21.30 uur gegeven op het Gemeentehuis aan de Hofhoek in Poortugaal.

Hoogtepunt is natuurlijk de nieuwjaarstoespraak van burgemeester en kersverse vader Harald Bergmann.

U bent allen van harte uitgenodigd!! Ik hoop velen van u morgen de hand te mogen schudden.

 

Maandag 1 januari 2007 - Gelukkig Nieuwjaar!

Ik wens een ieder die deze weblog leest een heel voorspoedig en bovenal gezond 2007. De jaarwisseling in Albrandswaard is zover ik heb gehoord zonder problemen verlopen. Een heel nieuw jaar ligt voor ons en ik zal ook dit jaar deze weblog gebruiken om met u te communiceren en naar ik hoop u ook met mij.

Er liggen veel uitdagingen te wachten zoals het zwembad, Essendael, Kasteeltuin Poortugaal en Ringelberg. Ik zal me zeker niet vervelen!

Zaterdag 23 december 2006 - Fijne Feestdagen!

oogje

Dinsdag 5 december 2006 - Weblog lezers in het buitenland

sint Het is erg leuk om te weten dat dit weblog ook in het buitenland goed wordt gelezen. Ik zie aan de statistieken dat de pagina's niet alleen in onze buurlanden maar ook bij voorbeeld in de Verenigde Staten, Australie, China en Portugal worden geraadpleegd.

Dat maakt mij nieuwsgierig naar wie u bent en waarom u juist deze weblog leest. Wat u doet en of u vandaag aan Nederland of misschien wel aan Rhoon of Poortugaal denkt of ook Sinterklaas viert.

Ik zou het fantastisch vinden om iets van u te horen. En voor vandaag nog een prettige pakjesavond!

Maandag 4 december 2006 - Willeke Alberti treedt op in de Klepperwei

Dankzij de bijdrage van sponsoren in Albrandswaard is het mogelijk om Sint Nikolaas te vieren met al de in onze verzorgingstehuizen wonende ouderen. Willeke Alberti kon daardoor een geweldig optreden geven in de Klepperwei. Met haar vakmanschap en aanstekelijke enthousiasme, waar het college ook bij aanwezig mocht zijn, wist zij de aanwezigen simpelweg wat blijdschap te brengen. Een echt lichtpunt in deze voor ouderen vaak letterlijke zo donkere periode. Bedankt Mels Zoeteman dat jij daarbij het voortouw hebt genomen. Je hebt hiermee de aanwezigen een prachtige middag bezorgd!

willeke

Foto: Dick Roelse

Maandag 27 november 2006 - Meerjarenbegroting 2007 - 2010 vastgesteld

gerFoto: Winni de Bruin

Met alleen de stemmen van de EVA fractie tegen is vanavond de begroting 2007 van Albrandswaard vastgesteld. In deze meerjarenbegroting is door de raad geld vrijgemaakt voor het openhouden van een zwembad, meer geld voor de Bibliotheek in Portland en geld voor peuteropvang.

Zonder slag of stoot is dit echter niet gegaan. Vooral de PvdA had veel moeite met het ombuigen van bezuinigingen. Zij vroegen om een fundamentele discussie in het voorjaar over de voorzieningen. De andere fracties hadden daar geen behoefte aan en een motie met die strekking werd dan ook niet aangenomen. De PvdA heeft daarna de begroting 2007 wel goedgekeurd maar de meerjarenraming voor kennisgeving aangenomen. Dit is politiek geen goed signaal naar mijn mening maar het weerhield college Brussaard er niet van het na de stemming "het zoet" uit te delen.

Ik ga snel aan de slag met het zwembad want daar heeft de Albrandswaardse politiek zich duidelijk over uitgesproken. Dat moet blijven. Volgend jaar weten we tot welke prijs. Ik zal mijn best doen deze zo laag mogelijk te houden!

 

Dinsdag 14 november 2006 - Geen overeenstemming in Raad over begroting 2007 - 2010 van Albrandswaard

Vanmorgen om even na 02.00 schorste burgemeester Harald Bergmann de begrotingsraad van onze gemeente. Na urenlange debatten over de door het college aangegeven bezuinigingen, op o.a. het zwembad, schoolzwemmen en opbouwwerk, kon de raad niet tot een besluit komen. Wat gebeurde er ?

raad

Foto: Dick Roelse

Lees verder...

Zaterdag 11 november 2006 - Algemene Beschouwingen 2006

Maandag 13 november worden in het Gemeentekantoor aan de Hofhoek in Poortugaal de eerste algemene beschouwingen van deze raadsperiode gehouden. De raad zal zich dan buigen over de voorstellen van het college voor 2007, maar misschien nog wel belangrijker, ook voor de jaren daarna.

Wat is "hot" in mijn portefeuille? Ik denk het openhouden van het zwembad!

Lees verder...

Woensdag 8 november 2006 - Leden Stembureau verkiezingen 22 november 2006 loten voor lokatie

Vanavond zijn door middel van loting de leden van de 12 stembureaus van Albrandswaard bepaald. Ik mocht deze loting samen met Angelique Loosekoot van het team Publieksservice verrichten. De voorzitters van de bureaus, dit zijn ambtenaren van de gemeente, zijn ook deze keer weer benoemd door de voorzitter van het Hoofdstembureau Harald Bergmann.

Ook op 22 november kan in onze gemeente, net als bij de raadsverkiezingen in maart, kan in een stemlokaal naar keuze worden gestemd. Ook de Metrostations van Rhoon en Poortugaal worden weer als stemlokaal ingericht en zijn al om 06.45 uur geopend.

De overige openen om 07.30 uur. De sluitingstijd van alle buro's is 21.00 uur.

De lokatie Gemeentehuis Rhoon is vervallen. Hiervoor in de plaats kan worden gestemd in het kantoor van de Rabobank aan de Dorpsdijk in Rhoon.

Donderdag 1 november 2006 - College gaat de boer op met Collegewerkprogramma

Wij hebben met de bevolking afgesproken om met hen in gesprek te komen over het Collegewerkprogramma 2006 - 2010. Hierin hebben wij opgeschreven wat wij in deze collegeperiode allemaal willen doen. Uw mening daarover is voor ons erg belangrijk en daarom is door ons een willekeurige selectie gemaakt van 500 adressen in Albrandswaard.


Foto: Dick Roelse Lees verder...

Dinsdag 31 oktober 2006 - College opbezoek in Klepperwei

Wij hebben bij het aantreden van dit college afgesproken om regelmatig een bezoek te brengen aan onze verzorgingshuizen. Voor de zomer hebben wij koffie gedronken bij de bewoners van De Hooge Werf die momenteel in het huis Valckesteyn in Rotterdam wonen. Vandaag was de Klepperwei in Rhoon aan de beurt. Wat opviel in de gesprekken was de positieve levenshouding van veel bewoners. De meesten hebben het goed naar hun zin en zijn blij met het gezelschap van anderen. Eenzaamheid krijgt hierdoor minder kans, want dat is voor veel alleenwonende bejaarden een groot probleem. Een gesprekje en wat aandacht is voor onze ouderen onmisbaar.


Foto: Dick Roelse

 

Vrijdag 20 oktober 2006 - Nederland Leest van start in Albrandswaard

Vanmiddag mocht ik in de Bibliotheek van Albrandswaard het startschot geven voor de manifestatie Nederland Leest.

Joke Boer, directeur van de bib, overhandigde mij het boek "Dubbel Spel" van auteur Frank Martinus Arion.

Om een domino effect te bewerkstelligen moet dit boek als cadeau worden doorgegeven aan de bezoekers van de bibliotheek en zo verder de gemeente in zodat lezers tot de slotmanifestatie van 17 november met elkaar in debat gaan over dit boek. Het grote voorbeeld is het Amerikaanse succesvolle initiatief "One city, one book".

Ik vond het erg leuk om de om de start te mogen verzorgen en hoop dat deze campagne ook in Albrandswaard succesvol is.Foto: Sjors Ribeiro

Wilt u meer weten klik dan op onderstaande link:

Website Nederland Leest

Dinsdag 17 oktober 2006 - Rhoons echtpaar Oosterhuis 60 jaar getrouwd

Een van de leuke dingen die ik als loco burgmeester mag doen is het bezoeken van mensen die iets bijzonders vieren. Vandaag vierde het echtpaar Oosterhuis dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

In dit geval was het extra leuk omdat bleek dat ik dit echtpaar ook vijf jaar geleden bezocht heb toen zij 55 jaar getrouwd waren. Ik was toen erg van hen onder de indruk omdat zij zo vitaal en nog steeds erg actief waren. Ton Oosterhuis vertelde me dat hij altijd als dichter actief is geweest en ik kreeg dan ook een boekje van hem mee met zelfgeschreven gedichten.

Toen ik vanmiddag bij hen aanbelde en hen feliciteerde met deze bijzondere dag, kreeg ik nu 2 boekjes aangeboden. Zijn laatste werk, vertaling en inleiding van Balladen en Rondelen van Christine de Pizan en een boekje met rondelen ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk.


Het werd een heel bijzonder en inspirerend uurtje waar ik met heel veel plezier aan terugdenk.

Ton en Greetje Oosterhuis houden nog steeds zielsveel van elkaar, zien iedere dag als een geschenk en stralen dat ook uit. Ik hoop dat jullie nog veel jaren samen mogen vieren.

Geweldig dit stel!
Vrijdag 15 september 2006 - Waternetsteiger geopend in Pernis

Als voorzitter van de afdeling Hoogvliet-Poortugaal van Rabobank Rotterdam was ik uitgenodigd om vanmiddag aanwezig te zijn bij de opening van de Waternetsteiger in Pernis door wethouder Rolf de Boer.

Een project dat is opgezet door de ondernemersvereniging Pernis en dat met bijdragen van onder meer de Rabobank en het Havenbedrijf Rotterdam tot stand is gekomen.

Lees verder...

Zaterdag 2 september 2006 - Skatebaan Poortugaal officieel in gebruik genomen

openen

 Foto: Dominicus

Vandaag is op ludieke wijze de skatebaan op het Metroplein aan de Hofhoek in Poortugaal in gebruik genomen. Om ca. 12.30 uur werd deze handeling door burgemeester Harald Bergmann en mij, uiteraard op skates, verricht. Wij werden daarbij geholpen door een jonge skatester en onze collega's Jan Backbier en Gerard Brussaard

groep

Foto: Monique van Leeuwen

Dat de jongelui blij zijn met de nieuwe speellokatie blijkt wel uit bovenstaande foto. Het was een leuke dag daar op het Metroplein. Overigens werd niet alleen de saktebaan maar ook de publieksbalie en de raadszaal in gebruik genomen.

 

Vrijdag 25 augustus 2006 - Pauline Wildschut overleden

Vanochtend bereikte ons het droeve bericht dat onze secretaresse Pauline Wildschut op 38 jarige leeftijd is overleden. Alhoewel wij wisten dat zij ongeneeslijk ziek was, komt haar overlijden voor ons allemaal als een geweldige schok. Zij heeft gevochten als een leeuw tegen haar ziekte, met name voor haar kleine tweeling meiden,  maar het was voor haar niet mogelijk het gevecht te winnen.

De verslagenheid in onze organisatie is groot, om het verlies van Pauline, maar ook omdat zij de 3e collega binnen 1 jaar is die wij verliezen.

Pauline – In you we all lost a friend -

Woensdag 23 augustus - Hoe kan ik reageren op dit weblog?

Een aatal lezers heeft mij gemeld problemen te ondervinden bij het versturen van een reactie op een bepaald onderwerp van dit weblog.

Een groot deel van de reactiepagina wijst zich vanzelf. Bij e-mail vult u uw e-mail adres is, daaronder is ruimte voor de reactie. Daarna is het belangrijk dat u het vakje boven verzenden invult met de code die er links van is aangegeven b.v e05ad65.

Daarna verzenden en het is gebeurd.

Veel succes!

 

Maandag 24 juli 2006 - Arie Danes overleden

Alhoewel ik al weer een week aan het werk ben kwam ik er door de hitte niet toe weer op mijn weblog te schrijven. Ook het overlijden van een van onze medewerkers vorige week speelde daar een rol bij.

Arie Danes, onze ICT voorman, was al lang ziek maar is voor ons toch nog plotseling op 47 jarige leeftijd overleden. Indrukwekkend was de personeelsbijeenkomst waarin we Arie hebben herdacht. Vooral het draaien van het nummer Heaven can wait van Meat Loaf heeft ons allen diep geraakt.

Arie dank je wel!

Vrijdag 23 juni 2006 - Raad Albrandswaard bezoekt Vlaardingen

Het college is vandaag door de griffie uitgenodigd om mee te gaan met de raad op bezoek bij de gemeente Vlaardingen. Het voltallige college heeft hier gehoor aangegeven. Een prima initiatief van de griffie om zowel raad als college op informele wijze een leuke dag te bezorgen.

 

Wat had onze griffier Aad Aarssen deze dag voor ons georganiseerd?

 

Lees verder...

Zondag 18 juni 2006 - Fortis 1/4 Marathon Rotterdam

14Deze week is de training begonnen voor de Marathon van Berlijn die ik op 24 september met mijn loopclub Rotterdam Running Ambassadors hoop te gaan lopen. Vandaag de eerste wedstrijd van het zomerseizoen en wel de 1/4 Marathon. Vroeger was dit de Kop van Zuidloop. De afstand is maar 10,5 km, maar het venijn zit in 3 x te overwinnen Erasmus - en Willemsbrug. Prachtig weer vanmorgen en ik heb ondanks de warmte heerlijk gelopen. Tijd was niet echt belangrijk, het was voor ons een trainingsloop, maar ik ben best tevreden met 58'12". Nu maar weer 4 of 5 per week lopen. Ik kijk er naar uit.

 

Zaterdag 17 juni 2006 - Brandweer Albrandswaard in Hawaï sfeer

De medewerkers van de Albrandswaardse vrijwillige brandweer hebben vandaag een fantastische dag met elkaar gehad. Vanmiddag een fietspuzzeltocht en vanavond een heerlijke barbecue in de brandweergarage in Hawaï sfeer.

Het college was natuurlijk ook van de partij en samen met Harald Bergmann en Gerard Brussaard genoten we van de ontspannen sfeer en het lekkere eten.

Dat het opzetten van hoeden en petten altijd goed is voor een komische situatie laten onderstaande foto's zien.

gerard

harald

Foto's: Dick Roelse

Mannen en vrouwen van de brandweer. Dank je wel, het was een fantastische avond.

Vrijdag 16 juni 2006 - Overleg met fractievoorzitter EVA

Deze periode, tot de vakantie, wil ik gebruiken om kennis te maken met leden van de gemeenteraad die ik nog niet ken. Vooral leden van de raad die geen deel uitmaken van de coalitie wil ik leren kennen om tot een goede samenwerking te komen.

Vanmorgen heb ik als eerste uitgebreid gesproken met Roland Driece, fractievoorzitter van EVA. Hij komt bij mij over als een open en eerlijk mens en die van de oppositierol van EVA echt iets wil maken. Hij gaat daarbij voor de zaak en niet voor de persoon en dat waardeer ik.

Ik denk dat een goede samenwerking, met respect voor elkaars positie, met hem goed mogelijk is.

Roland ik wens je veel succes deze periode met je taak als fractievoorzitter.

Vrijdag 9 juni 2006 - College bezoekt verzorgingshuis Valckensteyn

Vanmorgen heeft het voltallige college koffie gedronken in Valckensteyn, de tijdelijke huisvesting in Rotterdam Zuid van de bewoners van de Hooge Werf in Poortugaal. Nog ongeveer 8 maanden en dan verhuizen zij weer terug naar Poortugaal. Ondanks dat de bewoners het over het algemeen goed naar hun zin hebben kijken zij daar wel erg naar uit.

Het maken van een praatje, een beetje aandacht krijgen, doet deze mensen erg goed. Sommige mensen voelen zich, ondanks elkaars gezelschap, eenzaam. Ik zal er zeker wat vaker op bezoek gaan en doet u dat ook eens. Het is erg dankbaar werk.

avond

Foto: Dick Roelse


Deze week was bijzonder voor de bewoners. Velen deden mee aan de avondvierdaagse van Poortugaal. En de binnenkomst daarvan was vanavond een groot feest aan de Albrandswaardseweg. Vele vrijwilligers rolden de mensen in hun stoelen de 5 kilometer voort. Met busjes reisden ze naar Poortugaal waar zij zich in de kantine van vv Oude Maas konden omkleden. Natuurlijk werd ook de nieuwbouw aan 't Wiel uitgebreid bezichtigd.

Woensdag 7 juni 2006 - We zijn weer thuis

Ja, het is gelukt! We hebben een uitgewerkt en doorleefd college werk programma voor de komende periode. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan kan ik melden. Het hele college heeft heel kritisch gekeken naar alle aangeleverde teksten en er 'haar' CWP van gemaakt. Vandaag is met name inwonerparticipatie behandeld. Een onderwerp dat het college graag nader vorm wil geven en waar veel over te leren valt. Lees verder...

Dinsdag 06-06-06 - College werkt aan Collegewerkprogramma 2006 - 2010

Vandaag en morgen zijn we weer volop aan het werk in Renesse om het collegewerkprogramma in te vullen. Donderdag moet het op hoofdlijnen klaar zijn. Wat we willen weten we, dat is uitgewerkt op basis van het coalitiedocument. Hoe we het willen, en dan met name financieel, werken we deze dagen uit. Het zou wel eens heet kunnen worden!

 

Maandag 29 mei 2006 - Bewoners Rijsdijk praten over aanleg Rhoonsebaan

In mijn column van enige weken geleden in de Schakel heb ik gezegd een oplossing te zoeken voor de langdurige doorsnijding van de Rijsdijk in verband met de aanleg van de tunnelbak voor de Rhoonsebaan.

tunnel

Foto: Sjors Edison 

Lees verder...

Zaterdag 27 mei 2006 dhr. Gerrit de Reus geridderd tijdens 60 jarig jubileumfeest vv Rhoon

Op zijn 73e verjaardag mocht ik vanavond, als loco burgemeester, dhr. Gerrit de Reus de versierselen opspelden van Ridder in de Orde van Oranje Nassau in de 6e graad (lid). Hij heeft deze onderscheiding gekregen voor 60 jaar, vrijwel onafgebroken, inzet als vrijwilliger voor zijn club vv Rhoon. Maar ook voor zijn werk als motor achter het wijkforum Rhoon Noord. Het was prachtig om deze man deze onderscheiding uit te mogen reiken. Gerrit van harte proficiat! Je hebt het verdiend.

gerrit

Foto: Sjors Edison

Vrijdag 26 mei - Zand Erover!

Maandenlang is er gerepeteerd en eindelijk was het dan zover. Vrijdagavond première van het Openlucht Muziektheater met de productie "Zand Erover" op het plein van de Waterpoort . Gemaakt voor de nieuwe bewoners van Carnisselande en Portland.

zand

Foto: Dick Roelse

Lees verder...

Vrijdag 19 mei 2006 - Maakt nieuw Poltiebureau Albrandswaard veiliger?

Voormalig burgemeester Anja Latenstein heeft gevochten voor de komst van het nieuwe Districtskantoor naar Albrandswaard. Woensdag werd het feestelijk in gebruik genomen. Een bureau waar geen aangifte gedaan kan worden. Hebben onze inwoners daar iets aan?
Lees verder...

Maandag 15 mei 2006 - "Maak een plan en blijf erbij"

Wethouder zijn is een bijzonder vak. Ik kreeg laatst de vraag voorgelegd wat mij drijft dit beroep uit te oefenen. Uiteraard is het eerste antwoord dat in je opkomt 'Gedrevenheid om zaken voor elkaar te krijgen voor de inwoners van Albrandswaard' en dat in mijn geval vanuit een liberale invalshoek.
Lees verder...

Donderdag 11 mei 2006 - We zijn weer thuis

Renesse is een inspirerende omgeving dat kan rustig gesteld worden. Wat een prachtige weer. Ook al hebben we 2 dagen hard gewerkt en binnen gezeten we hebben er zeker van genoten.

moermond

Foto: Dirk Louter Lees verder...

Dinsdag 9 mei 2006 Heidagen aan zee (prelude)

Morgen gaan we als college 2 dagen "de hei" op. Helemaal dekt de vlag de lading niet want de hei ligt aan zee en wel in Renesse. Wat is de opdracht die uitgevoerd moet worden? Eigenlijk heel simpel. Maak van het coalitiedocument een college werkprogramma.  Lees verder...

Maandag 8 mei 2006 - Politieke Markt

Vanavond was de eerste Politieke markt van de nieuwe raad. Ik was vooral benieuwd hoe de nieuwe raadsleden hiermee om zouden gaan. Er waren een aantal technische zaken zoals de invulling van de Rekenkamerfunctie en wijzigingen van verordeningen in het kader van de wet Dualisering.

Maar ook een onderwerp waarvoor ik blij ben dat het op de agenda stond: De problematiek rond Overhoeken 3. Ik had de raad een memo gestuurd waarin ik geprobeerd heb de situatie rond de bezwaren van Heezen van Hilten tegen elke bouwvergunning duidelijk te maken.  Dat is gelukt en we hebben een goede discussie gehad over hoe nu verder. Communicatie was daarbij het meest gebruikte woord en ik zal me volledig inzetten om dit proces tot een goed einde te brengen. De ondernemers verdienen en krijgen iedere support die maar mogelijk is! Ik heb een goed gevoel over het resultaat van vanavond en de constructieve wijze van debatteren.

Een goede prelude. Ik ben benieuwd hoe de opera zal klinken. Van mij mag de Politieke Markt blijven!


Vrijdag 5 mei 2006 - Bevrijdingsdag - Muziekrondje Albrandswaard

Voor de 2e maal is op Bevrijdingsdag Het Muziekrondje Rhoon en Poortugaal met veel succes gehouden. Samen met burgemeester Harald Bergmann heb ik alle lokaties bezocht en overal was het feest.

muziek
Foto: Sjors Ribeiro Edison Lees verder...

Donderdag 4 mei - Herdenking gevallenen 2006

Dit jaar mocht ik de 4 mei voordracht houden in de Ned. Herv. kerk in Rhoon. In een nieuwe opzet, korter en zonder kerkelijk accent zijn een behoorlijk aantal mensen bijeengekomen om diegenen die voor ons gevochten hebben en gevallen zijn in de 2e wereldoorlog te gedenken. En dan met name de 7 Rhoonse mannen die na een ongeluk, waarbij een Duitse soldaat om het leven kwam, op 11 oktober 1944 als vergelding zijn geëxecuteerd.

Ik had de eer samen met dhr. Groshart, oud verzetstrijder uit Rhoon, namens het college van B&W een krans te mogen leggen. Johan van Wolfswinkel heeft dit met Anne Marie van Es gedaan namens de gemeenteraad. Het is altijd weer een bijzonder moment deze herdenking en ik ben van mening dat wij dit als bezinningsmoment altijd in ere moeten houden. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend!

Mijn toespraak vind u hieronder.

krans

 Foto: Sjors Ribeiro Edison

Lees verder...

Woensdag 3 mei 2005

Een van de leukste taken van de loco burgemeester is dat hij, als de burgemeester verhinderd is, inwoners mag bezoeken die bijvoorbeeld de leeftijd van 90 jaar hebben bereikt of 50 jaar of meer getrouwd zijn.

Vandaag mocht ik op bezoek bij een echtpaar dat maar liefst 55 jaar met elkaar in de echt verbonden was.

Echtpaar Seijner-Berkenbosch uit Poortugaal is op jeugdige leeftijd getrouwd en zijn na 55 jaar nog steeds jong en erg actief. De bruidegom van 75 werkt 3 dagen per week als chauffeur en vervoert dan bootjes, de bruid is fervent mineralen verzamelaar. Ook is zij op enig moment huisjes voor modelspoorbanen gaan verzamelen. Een bijzonder stel en het was heel plezierig om met hen een kopje thee te drinken en een gebakje te eten.

Toen de bruidegom me uitliet zei hij: "Tot over 5 jaar". Ik heb hem uitgelegd dat mijn termijn dan alweer voorbij is. Maar aan de andere kant...je weet het nooit. Fam Seijner nog veel gezondheid en geluk toegewenst!

Dinsdag 2 mei 2006

Het convenant met de voetbalverenigingen over het Sportpark Albrandswaard is rond. Vanmorgen hebben burgemeester Harald Bergmann en de voorzitters en secretarissen van de voetbalverenigingen Oude Maas en PSV Poortugaal getekend. Symbolisch werd het document aan oud wethouder Erwin de Jongh aangeboden. Terecht want het convenant zou al in zijn periode worden getekend. We hebben een deal en gaan er voor.

c

Foto: Winni de Bruin Gemeente Albrandswaard

Maandag 1 mei 2006

Wat een druilerige dag vandaag! Niet echt vakantieweer en daarom vandaag maar hard gewerkt. Het is tenslotte de Dag van de Arbeid!

Na overleg met mijn nieuwe secretaresse over 'hoe efficiënt om te gaan met de agenda', die alweer behoorlijk vol loopt, heb ik vandaag veel tijd besteed aan het in beeld brengen van de informatiebehoefte van de bewoners van Portland. Wat zou ik willen weten over de wijk als ik daar zou wonen? Ik denk dat we een flinke aanzet tot zo goed mogelijke informatie en communicatie hebben gemaakt. Het internet zal daarbij een sleutelrol vervullen, maar ook de Schakel en de Kabelkrant van Albrandswaard TV zullen daarbij zeker worden ingezet. Kijk vooral binnenkort op www.albrandswaard.nl.

Als deze proef slaagt, wil ik dit gaan toepassen bij al mijn projecten in Albrandswaard, want ik zei het al eerder: communicatie, communicatie, communicatie!

Ik kijk nu al uit naar morgenochtend want om 09.00 uur wordt het convenant ondertekend met de Poortugaalse voetbalverenigingen over het Sportpark Polder Albrandswaard. En hoe dat allemaal verloopt, vertel ik morgen weer!

Koninginnedag in Albrandswaard 2006

Na vroeg door de brommers zonder uitlaat, die vanaf 04.00 uur door de dorpen mogen rijden, gewekt te zijn, was ik in ieder geval op tijd voor de Aubade in De Maranathakerk. Ondanks de vakantie waren veel Rhoonaren bij het jaarlijkse begin van Koninginnedag aanwezig.

Lees verder...

Vrijdag 28 april 2006 - De Lintjesregen in Albrandswaard

De dag voor Koninginnedag is altijd heel bijzonder want ook in Albrandswaard wordt dan ieder jaar weer een aantal mensen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Dit jaar zijn 8 inwoners van onze gemeente geridderd. Een feest om daar bij te mogen zijn, om te zien hoe verbazing overgaat in blijdschap. Met name Studio West IJsselmonde collega Aad van der Kemp straalde van trots.

aad

Foto: Sjors Ribeiro Edison

Lees verder...

Dinsdag 25 april 2006

Dinsdag is altijd een leuke dag. 's Ochtends college van B&W vandaag zonder Gerard Brussaard, hij geniet van een welverdiend lang weekend in Spanje. De inbreng van Jan Backbier als nieuwe wethouder zorgt ervoor dat je alles weer eens met andere ogen bekijkt. Ik besef dat na acht jaar college veel zaken zo bekend lijken dat je er niet echt meer bij stil staat. Routine dus. Maar de verse mening van anderen zorgt dat je weer scherpte in de discussie krijgt. Dank daarvoor Jan. Lees verder...

Maandag 24 april 2006

De dag begint met prachtig weer, jammer dat ik er niet echt van kan genieten want de dag zit volledig vol met afspraken. Van Stuurgroep Sportvelden, via overleg met de voorzitter van de OVA en mijn stafoverleg naar de raadsvergadering. Lees verder...

Vrijdag 21 april 2006

De afscheidsreceptie van collega Erwin de Jongh in het Gemeentekantoor in Poortugaal is volgens mij precies zo gegaan als hij het zich gewenst moet hebben. Zijn familie om zich heen, de aanwezigheid van zijn moeder die deze week 91 jaar werd , warme toespraken en veel mensen die hem de hand kwamen drukken.

Harald en Erwin

Foto Sjors Ribeiro Edison

Lees verder...

Donderdag 20 april 2006

Een vroeg begin van de dag. Om 08.30 al Agendacommissie OMMY in Barendrecht. Kees Silvis is voor de laatste maal gastheer. Hij heeft een cake gebakken en ik moet zeggen hij smaakte prima. Bedankt Kees voor de goede samenwerking.

Lees verder...

Dinsdag 18 april 2006

Vanavond is het dan gebeurd! Het nieuwe college van Albrandswaard is benoemd. De raad heeft gedebatteerd over het coalitiedocument en EVA heeft 8 moties op dit document ingediend. Gek genoeg vrijwel allemaal ondersteunende moties op het geformuleerde beleid voor de komende 4 jaren. Natuurlijk zijn zij niet blij met deze coalitie en ik ga er dan ook vanuit dat zij er echt oppositie tegen zullen voeren.

Wethouders

Foto Sjors Ribeiro Edison 

Lees verder...

Donderdag 13 april 2006

Vanmiddag was het dan zover. Het coalitiedocument is ondertekend door VVD, PvdA en NAP. Formateur Arjen de Vries sprak over vertrouwen dat partijen in elkaar hebben en dat vertrouwen heeft er voor gezorgd dat de formatie zo voorspoedig is gelopen.

Coalitiedocument 2006

Dinsdagavond om 20.00 uur zal in de gemeenteraad het debat over dit document worden gevoerd. Ook zullen dan de wethouders worden benoemd.

Er gaan geruchten dat EVA minstens 140 moties gaat indienen over dit document. We wachten het in spanning af.

Ik wens u prettige Paasdagen en tot volgende week

Dinsdag 11 april 2006

De laatste maal dat wij vergaderden als "het oude college" was bijzonder. We sluiten deze periode af met een heerlijke taart met 4 kaarsjes voor Erwin de Jongh, de collega waarvan wij vandaag afscheid nemen.

Taart Erwin de Jongh

Erwin hartelijk dank voor een fijne collegeperiode. Ik wens je veel goeds voor de toekomst maar ik weet ook zeker dat we elkaar niet uit het oog zullen verliezen. Alleen al op sportgebied zullen we zeker met elkaar blijven samenwerken.  

 

Zondag 9 april 2006

Vandaag is het de dag van de Rotterdam Marathon. Ik heb deze periode onvoldoende getraind om de Marathon te kunnen lopen. Jammer maar andere zaken hebben een hogere prioriteit gekregen. Maar om toch het Marathon gevoel een beetje mee te kunnen beleven heb ik wel de Rijnmondloop over 10 km gedaan. Wat een sfeer hangt er dan in Rotterdam en wat een enthousiaste mensen staan er langs de kant. Starten en finishen op de Coolsingel blijft fantastisch, ook al is het "maar" na 10 km. En ondanks te weinig training nog een leuke tijd van 51.23.10 gelopen. Op naar m'n 6e Marathon en die loop ik in september met m'n club de Rotterdam Running Ambassadors in Berlijn.

Het was een perfecte dag voor Rotterdam met weer veel pr's voor mijn loopvrienden

Vrijdag 7 april 2006

De cadeautjes voor het afscheid van Kees Silvis vielen in goede aarde. De boekjes over 800 jaar Rhoon en over de Rhoonse kunstschilder Bieling zijn ook erg leuk als je belangstelling hebt voor geschiedenis en kunst. Verder doet een Albrandswaard horloge om bij de tijd te blijven het natuurlijk altijd goed. Ik sta in Barendrecht bekend als snoeper en dat klopt ook wel. Om nu mijn "schuld" terug te betalen heeft Kees een mooie glazen schaal, met als symboliek ineengeslagen handen, opgemaakt met Nutsen, Marsen en stroopwafels van ons teruggekregen. Uiteraard kwam dit ook aan de orde in het toespraakje wat ik voor Kees mocht houden.

De weekbladen schrijven uitgebreid over de nieuwe coalitie. Op de voorpagina van de Schakel een leuke foto van de wethouders die het nieuwe college gaan vormen. De reacties van EVA (Echt Voor Albrandswaard) op de nieuwe coalitie waren minder, maar dat viel te verwachten nu zij niet aan de coalitie zullen deelnemen. Ik hoop echter dat de oppositie inhoud zal hebben en niet beperkt blijft tot insinuaties over personen die kant nog wal raken.
Blijft het nog lang onrustig in Albrandswaard? We zullen het zien.

Een prettig weekend en tot maandag 

Donderdag 6 april 2006

OMMY staat voor Ontwikkeling Maatschappij Midden IJsselmonde, een gemeenschappelijke regeling van Albrandswaard en Barendrecht met als opdracht het voor gezamenlijk rekening en risico ontwikkelen van 10.000 woningen in de VINEX wijk Midden IJsselmonde,
Ik mag dit jaar namens Albrandswaard voorzitter zijn en dat vergt een groot deel van mijn tijd. Iedere donderdagmorgen vergaderen mijn Barendrechtse collega Kees Silvis en ik samen met de projectdirectie. De onderwerpen zijn divers en altijd bedoeld om de bestuursvergaderingen, die om de drie weken worden gehouden goed voor te bereiden. Bij zo’n groot project is het erg belangrijk goed de vinger aan de pols te houden.
Morgen neemt collega Kees Silvis afscheid. We hebben leuke cadeautjes voor hem gekocht. Maar hij is nog lang niet weg!. Barendrecht heeft de college onderhandelingen nog niet afgerond dus voorlopig bestuurt Kees demissionair vrolijk voort. Volgende week is hij er dus gewoon weer bij! Vanmiddag mocht ik optreden in het Management Verbeter Traject van onze organisatie. Onderwerp was het als ambtenaar al dan niet voldoende hebben van politiek invoelingsvermogen. Een inspirerende sessie waar we elkaar open en constructief een spiegel hebben voorgehouden.
Ik denk dat we er allemaal veel van hebben opgestoken.

Vandaag verschijnen de weekbladen met het nieuws van en de commentaren op de nieuwe coalitie. Ik ben erg benieuwd wat er over wordt geschreven. Morgen laat ik het u weten.

Tot morgen

Woensdag 5 april 2006

Vanmiddag plezierig gelunched met mijn oud fractievoorzitter Arie Korteweg. Hij kan zich vinden in de nieuwe coalitie al zou hij zich nog beter voelen als de oude club bij elkaar zou zijn gebleven. We zullen het zien. De Sportstichting is blij met mij als wethouder Sport. We hebben afgesproken om de lunchgesprekken in ere te houden.

Verder vanmiddag samen met Gerard Brussaard een goed gesprek gehad met kandidaat wethouder van de NAP Jan Backbier. We hebben de portefeuilleverdeling goed doorgenomen en alle losse eindjes afgehecht. We zijn er klaar voor en staan alle 3 te popelen om aan de slag te gaan.

Als afsluiting van de middag uitgebreid gesproken met onze nieuwe fractievoorzitter Vera Spruit. Het is leuk om te ervaren hoe zij als kersvers raadslid opereert. Vera weet waar ze het over heeft en ik ben er van overtuigd dat we een leuke tijd tegemoet gaan.

Vanavond veel huiswerk ter voorbereiding van de OMMY agendacommissie van morgenvroeg. Het lijkt of onze VINEX locatie tegen het einde van de ontwikkeling steeds meer overleg en stukken oplevert. Ruim 7500 van de 10.000 woningen zijn klaar. Maar de laatste loodjes wegen best zwaar.

Morgenmiddag mag ik optreden in het managementprogramma "Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid". Goed dat hier veel aandacht aan wordt besteed en erg leuk er aan mee te werken met voorbeelden van wat niet maar vooral ook wel goed is gegaan.


Tot morgen

Dinsdag 4 april 2006

Vandaag toch niet de laatste B&W vergadering van dit college. Het presidium heeft besloten de installatie van het nieuwe college te laten plaatsvinden op 18 april. Op dinsdag na Pasen. We nemen dus pas volgende week afscheid van elkaar.

Tijdens de B&W uitgebreid gesproken over het webloggen . Besloten is alle wethouders de mogelijkheid tot webloggen te bieden. Of de burgemeester ook mee zal doen is nog niet helemaal duidelijk.

De organisatie heeft het goed ontvangen gezien de reacties en ik ben nu benieuwd wat raadsleden en inwoners van Albrandswaard er van vinden.

Vandaag veel afspraken gemaakt voor de komende week en mijn speech voorbereid die ik uit zal spreken a.s. vrijdag namens de OMMY bij het afscheid van collega Kees Silvis van Barendrecht. Hij verlaat na 26 jaar de politieke arena. Wat een lange tijd...

Ben ik nog een broekie met m'n 21 jaar in de Albrandswaardse politiek. Op naar de 25 dan maar!

Morgenmiddag lunch met Arie Korteweg. Ik kijk er naar uit.

Tot morgen

Maandag 3 april 2006

Vandaag foto's gemaakt met collega Brussaard en nieuwe collega Backbier. We zullen deze week de Schakel wel halen denk ik. In de stafvergadering werd duidelijk dat de medewerkers blij zijn met de nieuwe coalitie en mijn rol daarin en dat men graag aan de slag wil. Een van de kernwoorden voor deze periode is wat mij betreft communicatie met onze bewoners over de projecten die deze periode ontwikkeld zullen worden. Ik heb dat beloofd en zal daar veel energie in steken. We kunnen direct aan de slag want er zitten een paar pittige bij zoals het overleg over het bouwen op het voormalige Ringelberg terrein. De bewoners van de Havendam zijn daar niet blij mee. Een uitdaging temeer om er toch met elkaar uit te komen. Morgen de laatste vergadering van dit college, tenminste als het nieuwe op 10 april wordt geinstaleerd. En daarover vergadert vanavond het presidium. Spannend!!