Maandag 15 januari 2007 - A4 Zuid of Welplaattracˇ?

Vanavond is in het Gemeentehuis van Albrandswaard een Buitenmarkt met sprekers van de Stadsregio Rotterdam en Rijkswaterstaat gehouden.

Deze was bedoeld voor gemeentebestuurders en bewoners van Albrandswaard, Hoogvliet, Spijkenisse en Bernisse. Gemeenten die allen belang hebben bij de A4 Zuid of het alternatief het Welplaat tracé op Voorne-Putten.

De meeste gemeenten hebben voor hun ontsluiting baat bij de A4 zuid en deze optie kreeg dan ook de meeste aandacht. Als deze weg er komt zal het een tolweg worden omdat de geschatte aanlegkosten van ca. € 1,8 op geen enkele begroting voorkomt.

Albrandswaard is alleen gebaat bij de A4 zuid indien er ook een op- en afrit op deze rijksweg komt. Alleen dan verminderd het verkeer op de Groene Kruisweg en dat willen we graag. Een andere basisvoorwaarde is dat de weg grotendeels ondergronds wordt aangelegd.

a4

Foto: Sjors Ribeiro

Ik heb het gevoel dat deze avond bij onze bewoners meer vragen heeft opgeroepen dan dat er antwoorden zijn gegeven. En dat is jammer! Ook hier gaat het om keuzes maken. Wil je een betere bereikbaarheid van ons gebied en economische groei dan is een goede infrastructuur onontbeerlijk.