Donderdag 22 november 2007 - Eerste paal laatste deelplan van Portland - Portlandsehoek -

Vanmiddag heb ik samen met regiodirecteur Lantinga van Eurowoningen de eerst paal geslagen voor 26 twee-onder-een-kap woningen. Onder de naam Casa Vida worden in de laatste fase van Portland weer bijzondere woningen gebouwd.

ep

Foto: Gerard Brussaard

Het is altijd weer een feest om samen met de toekomstige bewoners stil te staan bij deze fase van de bouw want het wordt nu echt zichtbaar dat er gebouwd wordt.

Het project zal over ongeveer 1 jaar worden opgeleverd. Momenteel zijn nog 2 woningen beschikbaar maar naar verwachting zullen deze ook spoedig worden verkocht.

Als cadeau voor Portlandsehoek ontving ik een cheque ter waarde van € 2.500 om speeltoestellen aan te schaffen. Heel hartelijk dank hiervoor want daar is veel behoefte aan.

Ik wens Eurowoningen en de kopers een voorspoedige bouw toe en straks veel woonplezier in Albrandswaard.

Woensdag 21 november 2007 - Team Gemeente Albrandswaard - Tempelrunners gaan voor deelname aan Roparun 2008

Vanavond is tijdens een druk bezochte bijeenkomst van aspirant deelnemers afgetast of deelname aan de Roprarun met een gezamenlijk team van de Gemeente Albrandswaard en leden van de Albrandswaardse loopgroep "de Tempelrunners" tot de mogelijkheden behoort. En het antwoord aan het einde van de avond was een volmondig Ja!

Wie precies wat gaat doen wordt nog nader ingevuld maar duidelijk is dat het merendeel van de lopers uit de Tempelrunners zal komen en fietsen en verzorging door de gemeente Albrandswaard zal worden ingevuld.

De deelnemers zijn zeer gemotiveerd en hebben ook voldoende ervaring om te weten hoe zwaar deze estafetteloop is. Om van de deelnemers een echt team te maken zal veel aandacht worden gegeven aan teambuilding en training. Maar bij alles wat we doen gaat het natuurlijk altijd op de eerste plaats om het doel van de Roparun. Geld inzamelen om te "trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".

Rond 1 december zal de definitieve samenstelling bekend zijn en zal de inschrijving plaatsvinden.

Dinsdag 13 november 2007 - Mw. van der Zwan uit Poortugaal wint Chevrolet Matiz

Vanavond mocht ik de prijzen uitreiken die de afgelopen 6 weken zijn gewonnen tijdens de PLUS Succesweken. Erg leuk om 43 mensen, die wel wisten dat zij iets hadden gewonnen maar niet wat, blij te maken met verschillende prijzen. Maar het allerleukste was natuurlijk het overhandigen van de slutels van de hoofdprijs de Chevrolet Matiz (Een Big PLUS).

fel

Foto's: Sjors Ribeiro Edison

Mw. van der Zwan uit de Warnaar is de gelukkige en ze was dan ook erg blij met haar prijs. Ze heeft nog wel een klein probleempje op te lossen.....mevrouw heeft geen rijbewijs! Reden misschien om het nu alsnog te halen??

Nogmaals van harte gefeliciteerd alle prijswinnaars en het voelt geweldig om een avond voor Sinterklaas te spelen. Wat zou het leuk zijn dit eens in het echt te doen!

Vrijdag 9 november 2007 - Column Schakel november 2007

Deze week wordt de begroting voor 2008 van Albrandswaard behandeld en dat is een goed moment om, wat betreft de ondernemers, de balans op te maken van wat tot stand is gekomen in het afgelopen begrotingsjaar, maar vooral ook om duidelijk te maken welke speerpunten in mijn portefeuille in het komende jaar aangepakt worden.

Lees verder...

Donderdag 8 november 2007 - Begroting Albrandswaard 2008 - 2011 vastgesteld

In een ontspannen sfeer zijn vanavond de debatten gevoerd over de begroting 2008 - 2011 tussen de raad en het college en de verschillende fracties onderling.

Er zijn in totaal slechts 2 moties ingediend. CU/SGP voorman Johan van Wolfswinkel vroeg het college een tweetal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) aan te stellen. Burgemeester Bergmann zegde namens het college toe in het 1e kwartaal 2008 met een integraal voorstel te komen.

Lees verder...

Maandag 5 november 2007 - Algemene Beschouwingen in Albrandswaard

Vanvond heeft de raad van Albrandswaard het eerste deel van de Algemene Beschouwingen gehouden. Daarbij viel wat mij betreft de positief kritische toon ervan op. Met name was er waardering voor het "broze" herstel van onze financiele positie en het minder stijgen van de gemeentelijke lasten dan verwacht.

Voor mijn portefeuille waren er vragen over de stagnatie van de ontwikkeling van Poortugaal Dorp en de stand van zaken rond het zwembad.

Het gaf mij de gelegenheid rond beide onderwerpen de stand van zaken door te nemen. In Poortugaal spelen twee onderwerpen een belangrijke rol waarom we niet verder kunnen. Dat zijn de rechtzaak die het bestuur van de voormalige school de Wegwijzer heeft aangespannen over wie eigenaar van de grond is en de ontwikkeling van de 2e (prijsvechter) supermarkt. Hoe het eerste afloopt bepaalt de rechter. Maar niemand weet wanneer! Voor de supermarkt lijkt een oplossing op korte termijn in zicht!

Zwemmen in Albrandswaard blijft in de toekomst mogelijk. Naar mijn mening maakt het binnenbad de meeste kans om open te blijven maar de Sportstichting is samen met zwemverenigingen in onze regio ook hard aan het werk om het buitenbad weer te openen. An het einde van deze maand moet hierover duidelijkheid zijn.

Donderdagavond wordt het debat voortgezet met een debat tussen partijen onderling en over de antwoorden van het college. De veragdering begint om 20.00 uur.