Zaterdag 20 oktober 2007 - Oude kantine PSV Poortugaal afgebrand

Enkele uren nadat PSV Poortugaal haar nieuwe kantine op het Sportpark Albrandswaard feestelijk heeft geopend, is de oude kantine in vlammen opgegaan. Het is in ieder geval duidelijk dat hier sprake is van brandstichting omdat ook in het clubgebouw van Oude Maas is geprobeerd brand te stichten. Waarom doe je zoiets, temeer omdat er ook nog onvervangbare spullen van de club in het gebouw aanwezig waren. Ik mag hopen dat de daders snel worden opgepakt want dit is niet aceptabel!!

kantine

bestuurskamer

Foto's: Dick Roelse

Jammer temeer daar dit gebouw in de toekomst een maatschappelijke bestemming moest krijgen. Jammer voor Albrandswaard! Jammer voor de de daders. Wat bezielt jullie!!!

Vrijdag 19 oktober - Gemengde gevoelens bij opening kantines Poortugaals voetbalverenigingen

Vanavond zijn de kantines van vv Oude Maas en PSV Poortugaal op het nieuwe Sportpark Albrandswaard feestelijk geopend. Samen met erelid van vv Oude Maas dhr. Jan Luiten, voorzitter Arie Vermaas en Siem Groeneboom mocht ik het bord aan de nieuwe kantine onthullen. Daarvoor kwamen de sleutels met 2 leden van de beide verenigingen aan parachutes uit de lucht vallen. Namens het college heb ik de beide verenigingen gefeliciteerd met hun prachtige onderkomens.

ooude maas

Foto: Sjors Ribeiro

Aansluitend vond in beide kantines een feestelijke receptie plaats en werd door burgemeester Harald Bergmann PSV bestuurslid Ank Dobbelaar namens de Koningin benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dit voor haar jarenlange inzet voor de vereniging.

Onaangenaam getroffen was ik, en naar ik hoorde velen met mij, door de aanhoudende en buitengewoon felle aanvallen van erevoorzitter Jan Barendrecht van PSV Poortugaal op de ontwikkelaars van deze accomodatie.

Het is prima om zaken die niet goed gaan of gegaan zijn duidelijk te maken. En die zijn er! Maar dit ging echt te ver! Niet alleen sprak Barendrecht bij een aantal zaken voor zijn beurt, het Sportcomplex zelf wordt pas begin volgend jaar definitief opgeleverd, maar legt ook nog eens een aantal zaken waar de vereniging zelf voor verantwoordelijk is op het bordje van de gemeente.

Jammer maar helaas! Ik wens het nieuwe bestuur van PSV Poortugaal veel wijsheid toe en ga er vanuit dat zij op een constructieve wijze samen met Gemeente en Bouwfonds aan de afbouw van het sportpark willen werken.

Clubs veel plezier en sportief succes op jullie nieuwe stek!

Dinsdag 16 oktober 2007 - Nieuwbouw Julianaschool geopend!

Eindelijk is het dan zover! De nieuwe lokalen voor de onderbouw van de Julianaschool in Rhoon, die al enkele maanden in gebruik waren, zijn met een groot feest voor de leerlingen geopend.

feest

Foto: Winni de Bruin

De hele dag zijn de kinderen samen met de Grote Tovenaar op zoek geweest naar de juiste sleutel om het gebouw te openen. En dat is gelukt.

opening

Foto: Sjors Ribeiro

 

Lees verder...

Zaterdag 13 oktober - Alle 55+'rs in beweging in Albrandswaard

Vandaag is in de Sporthal Rhoon de manifestatie 'Alle 55+'rs in beweging' gehouden. Centraal staat de boodschap van de nationale beweegcampagne "30 minuten Bewegen".

Samen met de voorzitter van de Sportstichting Albrandswaard heb ik deze dag geopend met een reactietest.

 test

Foto's: Sjors Ribeiro

Veel verenigingen waren aanwezig om 55+'rs over te halen om aan sport te doen. Bijvoorbeeld de 'Tempelrunners' de Albrandswaardse loopgroep, en de diverse sportscholen met aangepaste programma's voor ouderen. Maar ok de ANBO met hun favoriete sport Koersbal.

koersbal

Het had best wat drukker mogen zijn maar de dag mag zeker geslaagd worden genoemd.

Lees verder...

Vrijdag 12 oktober 2007 -Column De Schakel week 36

Als bestuurder wil je niets liever dan de inwoners op een heldere manier vertellen wat er speelt binnen de gemeente en in welk stadium een onderwerp is. Bij het schrijven van deze column, realiseerde ik me dat dit vaak een buitengewoon moeilijke opdracht is.
Wellicht zegt u: Wethouder zeg gewoon waar je mee bezig bent en wees duidelijk! Lees verder...

Donderdag 11 oktober 2007 - Bewoners Beurs overleggen over verkeerssituatie

Vanavond hebben we in het splinternieuwe Wijkcentrum van Portland met bewoners van de Beurs gesproken over de verkeerssituatie in hun straat. De Beurs is de aanvoerweg voor de Campus vanaf de Portlandsebaan en wordt door bewoners als erg druk ervaren. Maar misschien is nog wel het belangrijkste probleem dat er door ouders die hun kinderen naar school brengen erg hard en onvoorzichtig wordt gereden.Bedenk wel deze straat ligt in een 30 km gebied!!

Oogst voor de bewoners - afgereden spiegels ( 1 bewoner overkwam dit reeds 3 keer) - kapotte koplampen en andere schade aan hun auto's.

Mensen denk aub na als u de kinderen naar school brengt. Doe dat bij voorkeur op de fiets, de mogelijkheden daarvoor worden steeds beter.

beurs

Foto: Dick Roelse

Johan Kraaima en Diny Kramer, verantwoordelijk bij de OMMY voor de inrichting van de wijk, hebben vele goede suggesties genoteerd. Ik heb met bewoners afgesproken dat we deze zullen toetsen op haalbaarheid en de uitkomst ervan eind november met elkaar zullen bespreken.

In ieder geval zullen op korte termijn tellingen en snelheidsmetingen worden uitgedvoerd. U bent dus gewaarschuwd!!

Woensdag 10 oktober 2007 - CdK Jan Franssen op bezoek

Vandaag heeft de Commissaris van de Koningin een werkbezoek gebracht aan Albrandswaard. Wat daarbij altijd weer opvalt dat hij zich erg goed voorbereid en alles weet van de mensen die hij gaat ontmoeten.

Uitgebreid en ontspannen hebben we gesproken over de vele projecten die in onze gemeente spelen. Ook was er tijd ingeruimd voor gesprekken met raadsleden en vertegenwoordigers van wat we zo mooi het maatschappelijk middenveld noemen.

Uiteraard was het landschapspark Buijtenland een "hot" item en Thedy Binder maakte dan ook van de gelegenheid gebruik de commissaris een petitie aan te bieden en het verzoek dezbij minister Verburg onder de aandacht te brengen.

cdk

Foto: Dick Roelse

De commissaris was duidelijk. De Planologische Kern Beslissing die is vastgesteld door het Kabinet is gelijk aan een wet. De Allbrandswaardse Variant is daar voor een belangrijk deel in opgenomen en er is weinig dat hij kan doen bij de minister om de PKB te veranderen.

Jan Franssen gaf aan een bijzondere band te hebben met onze gemeente omdat hij als Kamerlid aan de wieg er van heeft gestaan bij de vaststelling van de herindelingswet in 1984.

Zondag 7 oktober 2007 - Daan & Door Loop rond het Mastbos

Vanmorgen hebben we als Rotterdam Running Ambassadors weer de Daan & Door Loop over 25 km rond het Mastbos in Breda gelopen. Deze loop is nu voor de 2e maal georganiseerd door Daan en Dorien Kraan. Tijdens de eerste D&D loop ben ik lelijk gevallen en heb toen behoorlijk beschadigd de loop afgemaakt. Dit jaar was Daan zo vriendelijk om op de bewuste plek waarschuwingsborden te plaatsen. Maar helaas......onze groep bleek toch niet zo goed te zijn in spoorzoeken en miste het beruchte pad....

daan

Foto: Daan Kraan

Maar gelukkig hebben we de foto nog van dit unieke gebeuren!.

Daan het was super ik heb er vreselijk van genoten. Wat een superclub die RRA

Donderdag 4 oktober 2007 - Raad van Albrandswaard stemt voor invoering digitale televisie

Eindelijk is het dan zover. Digitale TV via de kabel van Albrandswaard is mogelijk!. Maandag j.l. stemde de gemeenteraad voor invoering via het glasvezelnet van Albrandswaard. Vanzelfsprekend blijft het anologe aanbod van TV en Radiozenders bestaan en wordt dit zelfs met 3 zenders uitgebreid t.w. RAI Uno, TRT Int en TVE Int.

Het digitale aanbod bestaat uit 87 TV kanalen en 20 voor de radio. Uiteraard is het ook mogelijk om een abonnement op Film1 en Sport1 te nemen.

Om u aan te melden is een speciaal website in het leven geroepen en u kunt mailen naar caidigitaal@albrandswaard.nl . Voor meer informatie over tarieven en beschikbaarheid gaat u naar Cai Albrandswaard.

Ook de site van de Programmaraad geeft veel informatie over de Cai Albrandswaard.

Veel plezier met Alles Digitaal

Dinsdag 3 oktober 2007 - Poortugaals weekmarkt krijgt nieuwe impulsen

Ik ben al een jaar bezig om de Poortugaalseweekmarkt aantrekkelijker te maken voor zowel de klanten, de marktkooplui alsde Poortugaalse winkeliers. Begin dit jaar is de uitstraling van de marktplaats verbeterd door alle kramen te concentreren op het plein van de voormalige Plusmarkt aan de Kikkerstraat. Dit had al een positief effect op de markt!

 

onmtmoeting Foto's Winni de Bruin - Gemeente Albrandswaard  

 

Lees verder...

Zaterdag 29 september 2007 - Portland Cultura 2007

Vandaag heeft onze VINEX wijk Portland feest gevierd!  Portland Cultura is niet nieuw maar dit jaar wel extra bijzonder omdat 10 jaar geleden de eerste bewoners in Portland gingen pionieren.  En dit is uitgebreid gevierd in de sportzaal van de wijk. De hele dag waren er culturele activiteiten. Ook werd het eerste exemplaar van het boekje 'Portland tussen droom en daad', geschreven door EVA raadslid Bert Euser, verkocht aan burgemeester Harald Bergmann. De opbrengst is bestemd voor de Speeltuinvereniging Portland.

boekje Foto: Dominicus Cense

Dit evenement kan niet  zonder sponsoren. Zowel de Rabobank Midden IJsselmonde en de OMMY, samenwerkingsverband van Albrandswaard en Barendrecht voor de ontwikkeling van Carnisselande en Portland, als de Gemeente Albrandswaard hebben hier hun aandeel aan geleverd. Als dank ontvingen Jaap Schraverus van de Rabobank, mijn persoontje voor de OMMY en collega Jan Backbier een beeldje dat het ontsnappen uit een cirkel voorstelt. 

portl Foto: Sjors Ribeiro

Portland kan terugkijken op een geslaagd Portland Cultura!