Vrijdag 25 mei 2007 - Roparunteam 133 Gemeente Albrandswaard onderweg

ropa Straks om 10.00 uur is het dan zover. Vertrek naar Parijs om vanaf daar zaterdagmiddag om 15.30 uur van start te gaan voor onze als team eerste Roparun. Met 209 andere teams hopen we dan maandagmiddag aan te komen op de Coolsingel in Rotterdam.

Hoe zwaar het wordt zal mede afhangen van het weer. Maar wij zullen het nooit zo zwaar krijgen als de mensen waarvoor wij lopen en geld bijeenbrengen.

Onze loop is opgedragen aan collega's die er niet meer zijn. In hun geest gaan wij van start voor een estafette van zo'n 530 km.

Foto: Gemeente Albrandswaard

Wij maken er een geweldig weekend van en zijn te volgen via de site www.roparun.nl. Tot maandag!!

Woensdag 23 mei 2007- Vrijdag as Start "30 minutenbewegen" in Albrandswaard

Vrijdagochtend 25 mei overhandigt Stephanie van der Lans van Sportservice Zuid-Holland mij om 10 uur het oranjegekleurde campagnebord van Albrandswaard.

Hiermee laat de gemeente zien dat zij de campagne ondersteunt. Ik vertrek op dat moment met het gemeentelijke Roparunteam vanaf het gemeentehuis aan de Hofhoek 5 in Poortugaal richting Parijs voor een estafetteloop van ruim 530 km.


Ik vind het een geweldig initiatief, uiteraard doet Albrandswaard hier aan mee. Zelf ben ik sinds een jaar of vier fanatiek hardloper en weet uit ervaring dat bewegen niet alleen goed voor je lijf is, maar je voelt je ook mentaal beter. We zullen het bord een mooi plekje geven waar veel mensen het zien. Vrijdag vertrekken we met 24 uiterst sportieve mannen en vrouwen richting Parijs, daar vandaan lopen we de Roparun richting Rotterdam. Een prachtige combinatie van met elkaar lekker bewegen voor een goed doel.”

Lees verder...

Maandag 21 mei 2007 - Discussie Boomgaard Zuid niet in raad op 31 mei 2007.

De raad van Albrandswaard zal op 31 mei nog geen besluit kunnen nemen of zij gebruik wenst te maken van de, in het bestemmingsplan opgenomen, mogelijkheid van vestiging van een maatschappelijke voorziening in de Boomgaard Zuid.

Reden is dat niet alle informatie die nodig is voor dit raadsvoorstel tijdig beschikbaar is. Mede naar aanleiding van de vragen en discussies op dit weblog over de aanwezigheid van kabels en leidingen in dit gebied, heb ik hiernaar een nader onderzoek ingesteld. De uitkomst hiervan wordt begin juni verwacht.

Dinsdag 15 mei 2007 - Voorstel leerlingen VO voor minirotonde Poortugaal in college Albrandswaard

Tijdens de collegevergadering van dinsdag 15 mei, presenteerde 4 leerlingen van het Einstein Lyceum, HAVO/VWO klas 2a hun plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Waalstraat, Lange Zantelweg en Albrandswaardseweg in Poortugaal aan het college van Albrandswaard.

In februari van dit jaar kregen leerlingen van het VO Einstein Lyceum in Poortugaal de opdracht om in het kader van wetenschapsoriëntatie een project te maken over verbetering van de woonomgeving. Nikki, Ranjana, Yolande en Danielle (allen woonachtig in Albrandswaard) kozen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze kruising in Poortugaal.

De meisjes wonnen de wedstrijd en als prijs mochten ze hun project inbrengen in de gemeentelijke procedure zodat het voorstel behandeld zou worden door het college. Na deze behandeling volgt een presentatie aan de gemeenteraad tijdens een carrousel - bijeenkomst.

Ons college is echt onder de indruk van de manier waarop deze jongedames, die 13/14 jaar oud zijn, hun voorstel hebben voorbereid. Ze hebben de afgelopen tijd hard gewerkt en veel geleerd van onze verkeersdeskundige Peter Knoester. In het voorstel wordt een minirotonde voorgesteld, maar er was ook een alternatief dat een stuk minder kost.


Het is een terechte constatering dat de verkeerssituatie op de bewuste kruising in Poortugaal wat ongebruikelijk is. Het voorstel wordt dan ook serieus behandeld. De volgende stap is een presentatie aan de gemeenteraad, dit wordt via de griffie ingepland.

mini

Foto: Gemeente Albrandswaard - Winni de Bruin

De leerlingen vonden het heel spannend een presentatie voor de burgemeester en wethouders te houden, er werden heel serieuze vragen gesteld. Zij hopen dat het plan er doorkomt. Maar hun belangrijkste doel is dat de kruising in Poortugaal veiliger wordt, vooral voor fietsers.

Vrijdag 11 mei 2007 - Kinderopvang BonBon in Boomgaard Zuid? (3)

In een reactie op de artikelen op deze weblog over de eventuele vestiging van kinderdagverblijf BonBon in de Boomgaard Zuid heeft de heer Edwin Moonen mij erop gewezen dat de het eerste deel van deze boomgaard (vanaf de Albrandswaardseweg) geen maatschappelijke maar een groenbestemming heeft. En dat is een juiste constatering! Wel kan de verkeersontsluiting via dit deel op de Albrandswaardseweg afgehandeld worden.

Alleen het middenstuk heeft een maatschappelijke bestemming. Dit is overigens wel juist in de stukken aan de raad opgenomen.

Het spijt mij dat deze onduidelijkheid is ontstaan en bedank dhr. Moonen voor zijn reactie zodat ik deze onduidelijkheid hierbij kan wegnemen.

Column in Schakel 10 mei 2007 - Dick Roelse - uw wethouder

Maandagavond 7 mei, presenteerde Henry van Langeveld het door hem getekende plan ’t Spui aan de leden van de gemeenteraad. Voor de mensen die niet direct weten wat dit plan inhoudt even een korte update:

Het college is door de raad op pad gestuurd om het voormalige terrein Ringelberg in Rhoon te herontwikkelen. Na een tweetal informatieavonden met de omwonenden werd duidelijk dat dit eerste plan het niet zou worden. Men vond de massa te hoog en totaal niet passen in de omgeving. Zowel in het landschap als ten opzichte van het dorp. Henry van Langeveld, één van de omwonenden, vroeg mij of hij een plan mocht maken dat wel zou passen en ook de instemming van de omwonenden zou hebben. Want één ding was duidelijk, er moet iets gebeuren met dit terrein.

Natuurlijk heb ik ja gezegd. Als college zijn we blij met een dergelijk initiatief vanuit de omwonenden. Op 8 maart heeft Henry van Langeveld zijn plan gepresenteerd aan het college en de omwonenden. Het was meteen raak, want hij kreeg bij iedereen de handen op elkaar voor dit plan.
Dit was eigenlijk ook het geval in de carrousel van afgelopen maandag. De politiek waardeerde de inzet van Henry van Langeveld en was blij met de constructieve samenwerking tussen de gemeente en omwonenden.

Het plan bevat ongeveer 50 woningen die op schiereilanden worden gebouwd, een beetje zoals al in Portland ook is gedaan. Op deze manier passen de woningen in het gebied en blijven de historische zichtlijnen behouden. Met goedkeuring van de raad wordt het plan nu verder uitgewerkt, waarbij de raad ons een aantal punten meegaf die in de verdere uitwerking nog moeten worden meegenomen. Zoals speelvoorzieningen, de parkeernorm en een goede verkeersafwikkeling rond dit plan.

U zult begrijpen dat ik hier een heel goed gevoel aan heb overgehouden. Het proces tot nu toe is in samenspraak en in overleg met de omwonenden gegaan. Ja, en als er dan een dergelijk mooi plan uitkomt, waar ook de raad positief over is, word je vanzelf blij. Naar mijn idee zouden we altijd op deze manier moeten kunnen samenwerken als raad, college en inwoners. Positief, constructief en met gevoel voor elkaars positie. Tenslotte gaan we allemaal voor dezelfde zaak: Ons Albrandswaard!


Tot volgende keer

Vrijdag 4 mei 2007 - Herdenking gevallenen in Poortugaal

Vanavond heb ik als loco burgemeester de gemeente vertegenwoordigd tijdens de plechtigheid waarbij de gevallenen van de 2e wereldoorlog in Nederland en Indie, maar ook die in latere conflicten waarbij Nederland een rol heeft gespeeld, werden herdacht.

Ik heb daarbij een toespraak gehouden en heb samen met de Poortugaalse verzetstrijder de heer Leen Bos een krans gelegd bij het monument achter de Hervormde Kerk. Kinderen van groep 8 van basisschool de Parel uit Poortugaal hebben zelf geschreven gedichten voorgelezen.

Ik vind het altijd weer bijzonder dat ik hier aan mee mag werken want Vrijheid maak je met elkaar.

Onderstaand de tekst van de toespraak.

Lees verder...

Woensdag 2 mei 2007 - CD Musical Rolf gepresenteerd aan Gemeente Albrandswaard

rolf

Vanmiddag hebben Ruud de Jong en zijn cast op het Gemeentehuis een voorproefje laten zien en de CD aangeboden met de muziek van de Musical Rolf die van 5 t/m 9 juni a.s. in de Sporthal van Rhoon zal worden opgevoerd.

We schrijven het jaar des Heren 1199 de periode van de kruistochten! De Lage Landen worden regelmatig geteisterd door rovende benden en ook op ons eiland IJsselmonde staat de geschiedenis niet stil! Het jonge zwervertje Rolf probeert aan de kost te komen door als knechtje te werken bij boeren en herbergiers. Hij raakt verstrikt in een avontuur met een ridder uit Zeeland (Biggo van Duiveland) en een griendwerker uit het gebied onder Pendrecht.

De cast bestaat voor het grootste deel uit Albrandswaardse jongeren en volwassenen en het beloofd een groot spektakel te worden in de Sporthal.

rolf

Foto: Dominicus

Meer informatie vind je op www.musicalrolf.nl

Vrijdag 27 april 2007 - Roparunteam Gemeente Albrandswaard test route rond Antwerpen

We hebben weer een geweldige testloop achter de rug. Vrijdag op zaterdag nacht van Burcht bij Antwerpen naar Halsteren, net voorbij Bergen op Zoom.

Een tocht over 73 km met de nodige hindernissen voor zowel lopers als ook onze chauffeurs door de stad Antwerpen.

Geholpen door prachtig weer is de afstand in precies 6 uur afgelegd.

Iedereen lijkt er klaar voor om met Pinkste ren de hele afstand te overbruggen.

Als de huidige weers omstandigheden voortduren kan dit best een hele zware loop worden, maar daar zijn we op voorbereid!

Uiteraard kunnen we nog veel financiele steun gebruiken om deze eerste Roparun van ons team tot een succes te maken.

Nog een paar weken training om de puntjes op de I te zetten en ook om nog meer sponsorgelden binnen te krijgen. Het doel is het meer dan waard!!

Hoe u ons kunt steunen leest u op onze website:

http://www.roparun-albrandswaard.nl/

Bij voorbaat mijn dank!