Vrijdag 27 april 2007 - Vijf Albrandswaarders koninklijk onderscheiden

Vanmorgen heeft Burgemeester Harald Bergmann, onder grote publieke belangstelling, vier Albrandsdwaarders een koninklijke onderscheiding mogen opspelden. Het heeft Hare Majesteit behaagt, zoals de burgemeester het in zijn toespraak plechtig aangaf, aan de heren Piet Joppe, Ton Broos, Isaac Konings en Jan Mons, vanwege het vele vrijwilligerswerkdat zij in de loop der jaren in Albrandswaard hebben verricht, te benoemen tot "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

lintjes

Foto: Sjors Rebeiro Edison

Tevens is Dr. Geert Cohen Stuart, voormalig hervormd predikant in Poortugaal, benoemd tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau"

Wegens verblijf in Israel zal dhr. Cohen Stuart op een later tijdstip de onderscheiding ontvangen. Burgemeester Bergmann heeft de ridder vanmorgen vroeg telefonisch op de hoogte gesteld en uiteraard gefeliciteerd met zijn lintje.

Heeft u iemand waarvan u vind dat hij of zij in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding neem dan contact op met Bianca Jongerius van de Gemeente Albrandswaard.

Vrijdag 20 april 2007 - Kinderopvang BonBon naar Boomgaard Zuid in Poortugaal? (2).

Op mijn verslag van de carrousel van 19 maart j.l. waarin de vraag aan de gemeenteraad is voorgelegd of zij de vestiging van kinderopvang BonBon in de Boomgaard een goede zaak zou vinden zijn heel veel reacties binnen gekomen.

Hieruit blijkt zonneklaar dat de meeste mensen die hebben gereageerd de komst van BonBon niet willen. Ik begrijp deze reactie best want zij willen de Boomgaard houden zoals deze nu is.

Ook is mij duidelijk geworden dat er een misverstand bestaat over deze Boomgaard en haar bestemming. Die wil ik graag wegnemen met een korte opsomming van wat hieraan vooraf is gegaan.

Volgens het in 2000 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan kan er in de Boomgaard gebouwd worden. Woningen zijn daarbij uitgesloten, maar maatschappelijke voorzieningen als scholen en kinderopvang uitdrukkelijk niet.

Op basis van dit bestemmingsplan is het dus niet de vraag of er gebouwd kan worden want dat ligt vast. Wel wat er gebouwd kan worden.

Verder heeft de raad in 2003 het college in een raadsbesluit opdracht gegeven om nader te onderzoeken of de verplaatsing van o.a. kinderopvang naar deze lokatie mogelijk is. De resultaten hiervan zijn nu aan de raad voorgelegd.

Tot zover de besluiten die over dit onderwerp genomen zijn door de gemeenteraad.

Omdat ik weet dat de Boomgaard voor de bewoners van plan Zuid een belangrijke voorziening is heb ik de raad uit zorgvuldigheid opnieuw de vraag voorgelegd of zijn nog steeds van mening is dat haar eerdere besluiten moeten worden uitgevoerd.

Het is dus geen nieuw plan, maar uitvoering van eerder genomen besluiten.

Dat is besproken in de carrousel en de raad zal hierover opnieuw debateren en besluiten in een openbare vergadering op 31 mei a.s.

Het leek mij goed u hierover te informeren.

Woensdag 18 april - de "Landgraaf" feestelijk heropend

Vanmiddag hebben Arie Vermaas, voorzitter van de woningbouw - vereniging Poortugaal, en burgemeester Harald Bergmann het geheel vernieuwde appartementen conplex aan de de Landjonker heropend. Dit gebeurde door het omdraaien van een sleutel waardoor de nieuwe hal werd ontsloten.

landgraaf

Even later onthulde het duo de naam van het complex.

landgraaf

Foto's: Dick Roelse

Het complex is in 1993 opgeleverd met een open hal. Deze bleek vandalismegevoelig en is daarom nu afgesloten. Verder is het complex van een nieuwe lift voorzien. De bewoners spraken hun dank uit voor de prima wijze waarop deze verbouwing, in de winter, is uitgevoerd.

De appartementen, bedoeld voor senioren in Albrandswaard, kunnen nu weer jaren mee!

Zondag 15 april 2007 - Wat een Marathon!!

De Marathon is is voor de meeste lopers de zwaarste wedstrijd die er is. Altijd en onder alle omstandigheden. Maar vandaag was het wel heel erg zwaar. Begrijpelijk dan ook dat de wedstrijdleiding besloten heeft de race stil te leggen omdat zij de hulpverlening niet kon garanderen.

Ik kreeg deze mededeling bij de drinkpost op het 35 km punt. De opdracht was te wandelen naar de Coolsingel, maar dat is eigenlijk niet uitvoerbaar. Ik voelde me nog goed en al je spieren gaan door het wandelen zeer doen omdat je lichaam al met het herstel begonnen is. Ik ben na een poosje toch maar weer geen lopen en dat ging goed. Veel water drinken en over je heen laten komen.

finish marathon

Foto: Sjors Rebeiro Edison


Samen met Rotterdam Running Ambassadors Rob en Ruud uiteindelijk over de finish in 4.37.11. Hierbij het verloop van mijn race.

persoonlijke gegevens
Naam: Dick Roelse
Geboortedatum: 1950-06-25
Nationaliteit: NED
Vereniging:  
Geslacht: M
Naam: Dick Roelse


Fortis Rotterdam Marathon - Fortis Rotterdam Marathon
Categorie M55
Eindklassering 3483
Klassering in Categorie 155
 
Afstand Tijd
5K 00:27:39
10K 00:55:13
15K 01:24:09
20K 01:55:31
Halve Marathon 02:02:56
25K 02:26:56
30K 03:01:12
35K 03:35:24
40K 04:20:45
Bruto eindtijd 04:37:33
Netto eindtijd 04:37:11
 Een Marathon om nooit te vergeten!!

Zaterdag 14 april 2007 - Morgen Rotterdam Marathon Day!

marathonMorgen is het dan, zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen, "Raceday". Ik ben er klaar voor maar dat het een zware race wordt is wel zeker. Bij een temperatuur van 26°C zal ik mijn doelstelling zeker moeten bijstellen. Op basis van mijn trainingsresultaten zou onder normale omstandigheden een tijd van 3.45 uur mogelijk moeten zijn. Maar daar ga ik morgen niet op weg!. De omstandigheden lijken erg op die van Berlijn vorig jaar september. Toen werd het uiteindelijk (bij ruim 28°C) 4.17 uur. We zien het wel en het belangrijkste is toch plezier beleven aan zo'n fantastisch evenement!

Maar dat het ook anders kan zien we in Massachusetts USA. Drie Rotterdam Running Ambassadors lopen maandag de 111th Boston Marathon. Ook daar zijn de omstandigheden bizar en wordt een weeralarm afgegeven voor een storm uit het oosten, regen en sneeuwbuien met een temperatuur van rond het vriespunt.

Dat betekent dat de lopers de wind de hele Marathon tegen hebben. Daar wordt geen rondje gelopen zoals in Rotterdam, maar van Hopkinton naar Boston.

boston

Dan toch maar de Rotterdamse condities. Hoe het afloopt leest u morgen op deze site. Ik wens iedereen die deze marathon gaat lopen eel veel succes! En vergeet het niet...loop vooral met je hoofd morgen!

Donderdag 12 april 2007 - A3 Kweekel en Willem van Eck zijn getrouwd!

Vanmorgen zijn EVA raadslid A3 Kweekel en Willem van Eck door BABS Winni de Bruin met elkaar in de echt verbonden. Het was een sobere plechtigheid waarvan slechts enkele vrienden van het paar getuigen waren.

A3 Kweekel is al jaren voorvechter van een kanoroute door onze gemeente. Voor Winni aanleiding om hem bij deze plechtigheid symbolisch een kano kado te doen. Dat dit in goede aarde is gevallen blijkt uit de foto.

a3

Foto: Gemeente Albrandswaard

A3 en Willem van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!

Dinsdag 10 april 2007 - EHBO cursisten ontvangen diploma

Vanavond mocht ik op verzoek van het bestuur van de EHBO vereniging in Rhoon, samen met de dhr. Reehorst, aan een 8 tal basiscursisten het EHBO diploma uitreiken e het daarbij behorende insigne opspelden. In zijn toespraak gaf de bijna 90 jarige heer Reehorst aan dat het steeds moeilijker wordt om mensen te interesseren voor de EHBO opleiding. Je bent er niet met een basiscursus. Om de kennis up to date te houden moeten er ook regelmatig vervolgcursussen worden gevolgd.

reehorst

Foto: Dick Roelse 

EHBO'rs doen goed werk bij allerlei evenementen, zoals bij voorbeeld de Rotterdam Marathon van aanstaande zondag. Ik wens alle cursisten veel succes met hun vervolgopleiding.

Donderdag 5 april 2007 - Column Schakel - Dick Roelse uw wethouder

In mijn column van maart heb ik u gevraagd mij te laten weten wat u vindt van de plannen en voorstellen van het college. Dit alles om beter met elkaar te communiceren. Dat deze column, maar ook mijn weblog, hiervoor een goed middel is, blijkt wel uit de vele reacties die ik heb ontvangen naar aanleiding van de vraag die ik aan de raad heb voorgelegd over de plek waar kinderdagverblijf BonBon het beste gehuisvest kan worden. Velen van u hebben daarop gereageerd en vinden dat de Boomgaard ‘maatschappelijk groen’ moet blijven. Ook wordt mij de vraag gesteld, waarom ik met deze vraag naar de raad kom. Ik zou toch moeten weten dat bewoners niet willen dat hier wordt gebouwd, ook geen kinderopvang.
Toch ligt deze zaak wat ingewikkelder, want in het bestemmingsplan Poortugaal dorp is de Boomgaard opgenomen als “maatschappelijke bestemming”. Dit is gedaan om hier bijvoorbeeld een school te kunnen bouwen. Dit bestemmingsplan is door de raad goedgekeurd en geldt nog steeds. Iedereen kan dus een aanvraag indienen om daar iets “maatschappelijks” te bouwen en de gemeente moet daar, op grond van wetgeving, aan mee werken. Juist omdat ik weet dat ontwikkeling van dit gebied bij de bewoners van Poortugaal Zuid gevoelig ligt, heb ik de raad gevraagd een duidelijke uitspraak te doen. Dit zal, zover ik nu weet, in mei gebeuren.

Dat bewoners niet alleen duidelijk maken wat ze niet willen maar ook wat juist wel bleek uit een bewonersinitiatief voor de inrichting van de Emmastraat in Poortugaal. Hier is energie gebruikt om mee te denken en tot constructieve oplossingen te komen. Of het plan binnen de door de raad opgestelde kaders uitvoerbaar is, vraag ik me af, maar ik ben blij dat men zich hiervoor wil inspannen. Het is voor de initiatiefnemers best lastig om alle belangen af te wegen. In dit plan is mogelijk onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de winkeliers op het dorp. Maar, dat wordt dan weer opgepakt door de Winkeliersvereniging. Een mooi moment om alle partijen die hier bij betrokken de vraag voor te leggen: Hoe maken we hier iets met elkaar iets goeds van?

Het paasweekend staat voor de deur, voor velen van u een weekend voor leuke dingen en het opdoen van nieuwe energie. Voor mij de laatste trainingen voor de Marathon van Rotterdam op 15 april. Maar ook voor de Roparun van eind mei. Ik wil dan ook mijn Marathon opdragen aan deze Roparun en ons Gemeente Albrandswaard Team en vraag u dit team via mijn marathon te sponsoren. Het minimum bedrag is € 5,00 en voor elke minuut die ik finish onder mijn streeftijd van 3 uur 56 min komt daar € 1,00 per minuut bij. Doet u mee? Stuur een e-mail naar dickroelse@gmail.com of reageer op desze weblog en ik neem kontakt met u op.

Prettige paasdagen!

Vrijdag 31 maart 2007 - Kennismakingsmiddag voor BAR raden in Poortugaal

Vandaag hebben de raden van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op informele wijze met elkaar kennis gemaakt in de Oranjerie in Poortugaal. Doel van deze middag was om aan elkaar te "snuffelen" en zo uit te vinden of er een basis is om tot een nauwere samenwerking tussen deze gemeenten te komen. Met Barendrecht werkt Albrandswaard als samen voor de ontwikkeling van Portland en Carnisselande (de OMMY). Met Ridderkerk gebeurt dit met de Sociale dienst.

De Albrandswaardse raadsleden hadden moeite met het opgestelde programma dat naar hun mening niet meer vrijblijvend was. Dat is ook duidelijk vanmiddag aan de initiatiefnemers, de burgemeesters, overgebracht.

Toch werd met elkaar van gedachten gewisseld over de vele mogelijkheden van samenwerking. Of en hoe die er moet komen kan aan de uitkomst van deze discussie verder worden uitgewerkt.

bar

Foto: Dick Roelse

De vraag is naar mijn mening niet of we met elkaar moeten samenwerken maar vooral hoe we dat doen. Iedere gemeente vanuit zijn eigen invalshoek. Doel is uiteraard een betere dienstverlening aan onze inwoners.