Collumn De Schakel 28 september 2006


Dat de voormalige kleuterschool KrisKras op zo kort mogelijke termijn vervangen moet worden, is al lang bekend en daarom is ook een bouwvergunning verleend voor de nieuwbouw hiervan direkt aan de Julianaschool. De toegang van deze school komt aan de Beatrixstraat en dat was aanleiding voor een aantal bewoners hun zorg te uiten over de veiligheid van onze kleinste schoolgangers. In een goede bijeenkomst hebben we uitgebreid over deze veiligheid gesproken en zullen een aantal concrete door hun aangedragen voorstellen uitwerken die de veiligheid van de kinderen moet garanderen. Op korte termijn zullen wij de uitkomst hiervan weer met de bewoners bespreken.

Ook bij de Campus Portland is de werkgroep Veilige Schoolroute weer bij elkaar geweest. Langzaam maar zeker wordt daar de lijst van onveilige plaatsen kleiner, maar ook zien we weer problemen voor de fietsers en voetgangers toenemen door ondoordacht gedrag van de automobilisten. Een probleem dat we eigenlijk bij alle scholen zien. De oplossing hiervan moet beginnen bij het bewust maken hiervan bij de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Dan alleen kunnen we hier iets aandoen!

Deze week heeft de gemeenteraad in twee vergaderingen een aantal belangrijke onderwerpen behandeld en een aantal knopen doorgehakt. De raad heeft de 2e kwartaalrapportage van dit jaar kritisch gelezen en vond dat het college niet de juiste procedure heeft gevolgd bij het aanvragen van een krediet voor de bouw van het nieuwe toegangscentrum voor onze CAI. Hiervoor zijn we terecht gewezen door de raad. Het college heeft een procedure voorgesteld waarbij dit soort situaties in de toekomst niet meer voor kunnen komen.

Afgelopen weekend was ik in Berlijn om daar de marathon te lopen. Wat een prachtige stad, wat een historie en wat een sfeer rond dat evenement. Ik heb met volle teugen genoten van de marathon, al die lopers en al die mensen die onvermoeibaar langs de kant stonden om ons aan te moedigen. Door keiharde training en de steun van het thuisfront heb ik een goede prestatie neergezet. Ondanks het feit dat het erg warm was, zo’n 28 graden, heb ik de marathon in 4 uur 17 minuten en 32 seconde gelopen. Hier ben ik best trots op, maar bovenal heb ik genoten van Berlijn en van de loop.

 

Woensdag 27 september 2006 - EVA neemt initiatief tot interpellatiedebat Overhoeken III

Vanavond is door de raad van Albrandswaard, voor de eerste maal in het bestaan van de gemeente, een interpellatiedebat gehouden. Zo'n debat wordt gehouden indien er aanwijzingen zijn dat er grote fouten in een dossier zijn gemaakt en de wethouder met spoed ter verantwoording wordt geroepen. Meestal is het sluitstuk van het debat het indienen van een motie van afkeuring of wantrouwen.

Was dat vanavond aan de orde . Waar ging het over?.

Enkele ondernemers zijn niet blij met bezwaren tegen hun bouwplannen door 1 bezwaarmaker. EVA's Bert Euser vind dat ik dat had moeten voorkomen door het bedrijf, dat deels illigaal opereert, voor rekening van Overhoeken III verplaatsing had moeten aanbieden. Dan zouden er geen bezwaren zijn geweest, is zijn mening.

Lees verder...

Zondag 24 september 2006 - Marathon Berlijn in 4:17:32

berlin Lees verder...

Dinsdag 19 september 2006 - Overleg met bewoners Beatrixstraat over verkeersveiligheid rond nieuwbouw Julianaschool

Vanavond heb ik, samen met alle betrokkenen rond de nieuwbouw van Kriskras, in de Julianaschool overleg gevoerd met de bewoners van de Beatrixstraat over de veiligheid van de kinderen. Bewoners maken zich met name zorgen over de geplande entree van de school, aan de kant van de Beatrixstraat, waardoor kinderen niet veilig van en naar school zouden kunnen gaan.

jul Lees verder...

Vrijdag 15 september 2006 - Waternetsteiger geopend in Pernis

Als voorzitter van de afdeling Hoogvliet-Poortugaal van Rabobank Rotterdam was ik uitgenodigd om vanmiddag aanwezig te zijn bij de opening van de Waternetsteiger in Pernis door wethouder Rolf de Boer.

Een project dat is opgezet door de ondernemersvereniging Pernis en dat met bijdragen van onder meer de Rabobank en het Havenbedrijf Rotterdam tot stand is gekomen.

Lees verder...

Dinsdag 12 september 2006 - Video Centrum Ontwikkeling Rhoon

cor

Tekening: BRO

Als alles goed gaat behandelt de Raad van Albrandswaard op 27 september het voorstel van B&W voor de Centrum Ontwikkeling Rhoon.

De presentatie zoals vertoond aan de bewoners van Rhoon is op het internet gezet. Als u deze wilt bekijken klik dan op onderstaand link.

http://www.albrandswaard.nl/media/rhoon.wmv

Maandag 11 september 2006 - Eerste Politieke Markt van dit seizoen gehouden op de Hofhoek

Vanavond is het politieke seizoen vanaf de nieuwe locatie Hofhoek in Poortugaal geopend. Ik was aan tafel genodigd voor 2 onderwerpen, de presentatie van de Speeltuinvereniging Portland van hun plan voor een speeltuin in het Bakkerspark en een aantal verzoeken tot planschade inzake de aanleg Rhoonsebaan.

Op het eerste onderwerp wil ik wat dieper ingaan.

Lees verder...

Zondag 10 september 2006 - Fortis 1/2 Marathon van Rotterdam

In het trainingsschema voor de Berlijn Marathon van 24 september is de Fortis 1/2 Marathon een belangrijk ijk moment. Want een wedstrijd is toch totaal anders dan een training. Ik hoop in Berlijn de 42.195 m in een tijd van 3.55 uur te voltooien. De tijd die dan op de 1/2 gehaald moet worden is 1.51 uur. En dat is gelukt want met een netto tijd van 1.51.10 uur ben ik binnen mijn doelstelling gebleven. Het zou dus moeten kunnen in Berlijn!

Startnummer 1784 Nationaliteit NED
Club   Eindklassering 762
Categorie M45 Positie in categorie 191
Finishtijd 01:51:01 Nettotijd 01:50:10
 
Tussentijden
5K 00:26:34 10K 00:52:24
15K 01:18:53Lees verder...

Zaterdag 9 september 2006 - Boerenbruiloft in Poortugaal

Onder grote belangstelling is een originele boerenbruiloft gevierd in de schuur Voorzorg - Laterzorg aan de Achterweg in Poortugaal.

bb

Foto: Dick Roelse


Nadat de bruiloftstoet onder begeleiding van Volharding en aangevoerd door Burgemeester Harald Bergmann, zijn vrouw Marjolein en dochter Julia, vanaf de Ruif over het drukbezochte dorp naar de Achterweg was getrokken, werden daar bruid Roosje en bruidegom Kloris door de Burgemeester in de echt verbonden.

Na afloop werden cadeautjes uitgewisseld en de gasten, allen in klederdracht, aan de Poortugaalse gemeenschap voorgesteld. Ook werden volksdansen uitgevoerd. Kortom een echt boerenbruiloftsfeest.

Ook was het paardenmarkt en braderie op het dorp die beiden druk werden bezocht. De festiviteiten werden georganiseerd in het kader van het Landelijk Monumenten weekend.

Vrijdag 8 september 2006 - Raden van Albrandswaard en Barendrecht te gast bij OMMY

Vandaag zijn op uitnodiging van de Ontwikkeling Maatschappij Midden IJsselmonde de raden van beide in deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op informele wijze bijeen geweest. Het eerste deel van de middag is gebruikt om de raden te informeren over het reilen en zijlen van de OMMY. Gesproken is onder meer over de jaarrekening 2005, de begroting 2007 en de 2e kwartaalrapportage 2006.

Later is het gezelschap per bus op excursie gegaan. Er werd een bezoek gebracht aan de Rhoonsebaan in aanleg.

 

exc

En aan het in Carnisselande gelegen Vrijenburg.

exc2

Foto's: Dick Roelse

Mede door het mooie weer is dit uitje een groot succes geworden. Voor raadsleden is het vanwege hun drukke agenda vaak niet mogelijk  op deze locaties een kijkje te nemen.


We kunnen terugzien op een geslaagde dag!Dinsdag 5 september 2006 - Komen er geluidsschermen langs Groene Kruisweg?

Vanavond zijn tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de Sporthal van Rhoon door collega Gerard Brussaard en DGMR de bewoners van de huizen liggend aan de Groene Kruisweg geïnformeerd over de plannen om voor hun woningen geluidsschermen te plaatsen.

De discussie tussen voor en tegenstanders liep soms hoog op. Bewoners kunnen de komende 2 weken hun mening over de plannen kenbaar maken door middel van een vragenformulier. Deze mening is voor ons natuurlijk erg belangrijk om uiteindelijk tot een besluit te komen, maar ik ben ook benieuwd naar uw mening. Daarom een nieuwe poll op deze weblog met als vraag "Wat vindt u van geluidsschermen langs de Groene Kruisweg?".

Maandag 4 september 2006 - Rhoonsebaan nadert voltooiing

De aanleg van de Rhoonsebaan verloopt voorspoedig. Na de vertragingen die eerder dit jaar optraden, o.a. door het niet beschikbaar hebben van de juiste buizen voor de Gasunie en de funderingsproblemen bij de ondertunneling van de Rijsdijk, gaat alles nu volgens schema. Op bijgaande foto ziet u hoever de tunnel is gevorderd. Verder wordt nog ca. 3 weken gewerkt aan de rotonde in de Rivierweg en zal deze weg dus nog geruime tijd afgesloten zijn. Ik verwacht dat de Rhoonsebaan eind december opengesteld zal worden voor het verkeer.

rb

 Foto: Winni de Bruin

Zondag 3 september 2006 - Bizarre 30 km loop Vogelenzang - Wassenaar

In de aanloop naar de Marathon van Berlijn was het vandaag tijd voor de langste duurloop uit het trainingsschema de 30 km van de MSM Duinloop. Deze wordt jaarlijks georganiseerd door twee leden van de Rotterdam Running Ambassadors. Een woont er in Vogelenzang en de ander in Wassenaar.

Een toch al flinke afstand die vandaag erg zwaar was door het extreem slechte weer. Windkracht 8 uit het zuidwesten en veel regen.

Maar wat was het fantastisch om te doen. Doelstelling was een tempo van 10 km per uur met een versnelling op de laatste 10 km. En dat is het voor onze groep ook geworden. Wat een sfeer en wat een euforie aan de finish. Een eindtijd van 3:05:56. En dan de pannekoeken die in Strandpaviljoen Sport voor ons klaarstonden.

Als het in Berlijn ook zo mag gaan ben ik dik tevreden.

Zondag nog een test. De 1/2 Marathon van Rotterdam. Als ik die in 1.50 uur kan lopen zit het helemaal goed.

Als je de loop wilt zien druk dan op onderstaande link

http://maps.google.com/maps?q=http://trail.motionbased.com/trail/kml/episode.kml%3FepisodePkValues%3D1305683&ie=UTF8&z=11&t=h&om=1

Zaterdag 2 september 2006 - Skatebaan Poortugaal officieel in gebruik genomen

openen

 Foto: Dominicus

Vandaag is op ludieke wijze de skatebaan op het Metroplein aan de Hofhoek in Poortugaal in gebruik genomen. Om ca. 12.30 uur werd deze handeling door burgemeester Harald Bergmann en mij, uiteraard op skates, verricht. Wij werden daarbij geholpen door een jonge skatester en onze collega's Jan Backbier en Gerard Brussaard

groep

Foto: Monique van Leeuwen

Dat de jongelui blij zijn met de nieuwe speellokatie blijkt wel uit bovenstaande foto. Het was een leuke dag daar op het Metroplein. Overigens werd niet alleen de saktebaan maar ook de publieksbalie en de raadszaal in gebruik genomen.

 

Vrijdag 1 september 2006 - Provincie keurt bestemmingsplan Kasteeltuin goed!

kasteeltuin

 

Foto: Dick Roelse 

Vandaag heeft de provincie Zuid Holland het bestemmingsplan Kasteeltuin Poortugaal zonder nadere opmerkingen of aanwijzingen goedgekeurd. Een belangrijke mijlpaal, waar ik erg blij mee ben, omdat hiermee niet alleen met "De Kasteeltuin" kan worden begonnen maar ook met de definitieve inrichting van het sportpark aan de Schroeder van der Kolklaan.

Ik zal op zo kort mogelijke termijn met de bewonersvertegenwoordigers een afspraak maken om over de inrichting en uitvoering van het plan Kasteeltuin te overleggen.Vrijdag 1 september 2006 - Wat is er aan de hand op de Charloise Lagendijk??

Van een aantal inwoners van Portland kreeg ik deze week verontrustende e-mails dat de deelgemeente Charlois de toeritdosering op de Charloise Lagendijk dusdanig had aangepast dart deze al voor 7 uur 's ochtends in werking was.

Wat was er aan de hand??

Lees verder...

Column Schakel 31 augustus 2006

Dick Roelse - uw wethouder 

Het zomerreces ligt weer achter ons en we zijn weer vol energie aan de slag.

Helaas is onze organisatie deze week opnieuw opgeschrikt door het overlijden van één van onze jonge medewerkers. De verslagenheid is enorm en wij leven allemaal erg mee met degenen die achterblijven. Wij wensen de familie sterkte en kracht om dit enorme verlies te dragen.

Lees verder...