Welkom

Ik ben Dick Roelse,van 1998 tot 15 december 2008 VVD wethouder in Albrandswaard. Graag heb ik aan onze inwoners en ieder ander die daarvoor belangstelling heeft laten zien wat het vak van wethouder inhoudt.

Op deze log heb ik regelmatig de voortgang gemeld van de projecten waar ik als wethouder verantwoordelijk voor was. De belangrijkste waren de Ontwikkeling van Portland - het Centrum van Poortugaal - het Rhoonse Essendael - het Sportpark Albrandswaard en de ontwikkeling van de Kasteeltuin in Poortugaal.

Helaas de coalitie van VVD, PvdA en NAP is gevallen omdat er onvoldoende vertrouwen tussen de raadsfracties was.  Bij de wethouders speelde dit niet maar als de raadsfracties niet meer door een deur kunnen gaat die ook voor het college dicht. 

Maandag 22 december 2008 - Bedankt allemaal!

De afgelopen week stond in het teken van afscheid nemen.

Woensdagavond een gezellige bijeenkomst met de leden van het dagelijks bestuur en de directie van de OMMY.  Het samenwerkingsorgaan van Albrandswaard en Barendrecht. Ik bewaar aan deze club, waarvan de oprichting in 2000 niet vanzelfsprekend was, warme herinneringen. Dank Frits en Bas voor jullie warme woorden.

Donderdagmiddag was voor het afscheid van de medewerkers. Zij hebben een geweldig feest verzorgd op de schaatsbaan van Rhoon on Ice.  Waarachtig nog geschaatst ook. Dank aan het organisatie commissie, maar natuurlijk aan iedereen die er was. Zelfs de kerstman had tijd gevonden om ons te bezoeken. Dank voor het mooie lied en de leuke cadeaus. Wat dacht je van deze "tochtstrip" ?

cartoon

Vrijdag heb ik genoten van de grote belangstelling die er voor ons was vanuit bewoners bedrijven en relaties binnen en buiten Albrandswaard.

Dank dat u allen bent gekomen en voor de vele attenties die wij mochten ontvangen. Het was hartverwarmend!

Dank aan allen voor de organisatie en speciaal aan de bodes. Daarom gingen we graag met hen op de foto.

bodes

Foto: Winni de Bruin

Iedereen hartelijk dank voor de plezierige samenwerking de afgelopen 11 jaar.  Het ga u allen goed.

Dit was mijn laatste log als wethouder van Albrandswaard.

Ik heb het met veel plezier gedaan en wens u en de uwen

 

Prettiige feestdagen en een voorspoedig 2009

 

Maandag 15 december 2008 - De laatste raadsvergadering als wethouders van Albrandswaard

Vanavond was het dan zover. De laatste raad na bijna 24 jaar aaneengesloten politieke actieviteiten voor mijn gemeente Albrandswaard.

Photobucket

Foto: Winni de Bruin - Gemeente Albrandswaard

Het wethoudersteam 2006 -2010 heeft de eindstreep niet mogen halen.  Jammer maar helaas.  De laatste onderwerpen die wij mochten verdedigen waren de WMO nota door Jan Backbier en ik heb nog een fel debat met de raad gevoerd over de vraag of wij als demissonair college nu wel of niet de aanbieding van  grond voor de sportschool in Portland van Arshak Dabaghian  hadden mogen doen.  Beide voorstellen zijn door de raad goedgekeurd.  Succes op de valreep!.

Harald Bergmann heeft ons toegesproken en ook wij hebben de gelegenheid gebruikt om ons zegje te doen. Mijn bijdrage vind u onder "lees verder".

Dinsdagavond treden de opvolgers aan. Ik wens hen veel succes en sterkte toe. 

Lees verder...

Maandag 8 december 2008 - De laatste loodjes!

Het is al weer even geleden dat ik iets heb gemeld op mijn log ondanks het feit dat het werk gewoon doorgaat! Vooral de laatste weken is het erg druk geweest. Demissionair zijn als wethouder betekent dan ook niet dat je geen werk meer hebt. Het tegendeel is waar omdat ik veel lopende zaken graag wil afwikkelen voor de laatste raadsvergadering op 15 december.

Ik zal daar deze week op de log verslag van doen en ook eens wat dieper op wat zaken ingaan. Een soort testament van bijna 11 jaar wethouderschap in Albrandswaard!


Er gebeurde veel in deze periode. Soms met een mooi resultaat en soms kwamen dingen moeizaam of niet van de grond.  Waarom het bij voorbeeld niet opschiet met de centrum ontwikkeling Poortugaal  leest u later deze week.

Vrijdag 7 november 2008 - Nieuwe coalitie in Albrandswaard

Nadat gisteren ook de PvdA heeft ingestemd met deelname aan een coalite van VVD, PvdA en CDA is een einde gekomen aan een onzekere periode. Omdat nu alle partijen akkoord zijn gegaan met de nadrukkelijke voorwaarde van het CDA om aan deze samenwerking deel te nemen, te weten het vervangen van alle "oude" wethouders, kon deze tot stand worden gebracht.

Jammer want ik had de klus graag afgemaakt. Het is gewoon zuur als je geen veroorzaker van een crisis bent je er toch het slachtoffer van wordt. Maar zo zit de politiek vaak in elkaar!

Ook zijn de namen van de nieuwe "poppetjes" nu bekend. Voor de VVD is dat Vera Spruit, de PvdA schuift Raymond van Praag naar voren en namens het CDA zal Han van Toornburg aantreden.

Naar verwachting zal het nieuwe college na 15 december worden geinstalleerd.

Ik wens het nieuwe college veel succes, het wordt voor hen zeker een boeiende periode.

Vrijdag 31 oktober 2008 - Hoe gaat het met de (in)formatie??

Het is al weer bijna 4 weken geleden sinds dat de crisis binnen de Albrandswaardse coalitie van VVD, PvdA en NAP is ontstaan. Deze week bleek dat de beoogde nieuwe coalitie van EVA, PvdA en CDA er niet kan komen omdat de PvdA en VVD zich tegen de kandidaat wethouder van EVA - Bert Euser- hebben uitgesproken.

Roland Driece gaf daarop zijn informatieopdracht terug en de vergadering heeft Erwin de Jongh (CDA) opdracht gegeven onderzoek te doen naar een coalitie van VVD, PvdA en CDA.

Voorwaarde vooraf van het CDA is hierbij dat alle partijen een nieuwe wethouder zullen leveren. Hiermee zijn de onderhandelaars van deze partijen terug gegaan naar hun fracties.

Het ziet er dus naar uit dat ik niet terug zal komen in een nieuw college. Dat is uiteraard jammer maar ik heb me van het begin af aan op het standpunt gesteld dat ik het belangrijker vind dat de VVD aan het te vormen college deelneemt dan mijn persoonlijke rol daarbij.

Als de beoogde coalitie wordt gevormd zal de huidge fractievoorzitter Vera Spruit worden voorgedragen als wethouder. Een prima keuze die ik van harte ondersteun!

Mocht er echter een coalitie worden gevormd waarbij deze toch wat bijzondere voorwaarde vooraf niet speelt dan ben en blijf ik de wethouderskandidaat voor de VVD.

Vandaag hebben wij hierover het onderstaande persbericht uitgegeven

 

Lees verder...